Επιτροπές

01. Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) - Διεθνούς κατάταξης και Διεθνών Σχέσεων

1. Παπάνας Νικόλαος, Καθηγητής, Συντονιστής της Επιτροπής
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
3. Καρακασιλώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
4. Κοντομανώλης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Νένα Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
6. Παυλίδης Παύλος, Καθηγητής
7. Ενας εκπρόσωπος του Συλλόγου Φοιτητών

02. Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

1. Παπάζογλου Δημήτριος, Καθηγητής, Συντονιστής της Επιτροπής
2. Ασημακόπουλος Βύρων, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
3. Ηλιόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τομέα Νευρολογίας, Ψυχιατρικής και Αισθητηρίων Οργάνων
4. Λαμπροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Μορφολογικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα
5. Μιμίδης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τομέα Γενικής Παθολογίας
6. Παππάς – Γώγος Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τομέα Χειρουργικής
7. Χαλικιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τομέα Εσωτερικής Παθολογίας
8. Κοντομανώλης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
9. Φύρμπας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
10. Χαϊδάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

03. Επιτροπή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Απαρτίζεται από τους Διευθυντές των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος

04. Επιτροπή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

1. Ευφραιμίδου Ελένη, Καθηγήτρια
2. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής
3. Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
4. Καρακασιλώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Κατωτομιχελάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
6. Μανωλόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
7. Βαλσαμάκη Πιπίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια
8. Στειρόπουλος Πασχάλης, Καθηγητής
9. Τερζούδη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
10. Τιλκερίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
11. Φύρμπας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

05. Επιτροπή Τύπου και Επικοινωνίας

(05A). Ιστοσελίδας και Ηλεκτρονικών Μέσων

1. Στάκος Δημήτριος, Καθηγητής, Συντονιστική Επιτροπή
2. Αναγνωστόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Συντονιστική Επιτροπή
3. Καραβασίλης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής
4. Τιλκερίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Χαϊδάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

(05B). Εκδόσεων Τμήματος

1. Βαδικόλιας Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Σύνταξης – Συντονιστής
2. Κωνσταντινίδης Θεόδωρος, Καθηγητής, Υπεύθυνος Αρθρογραφίας, Συντονιστής
3. Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
4. Λαμπίρης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής
5. Τιλκερίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
6. Χαϊδάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
7. Τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών από τον οικείο Σύλλογο, την ΕΕΦΙΕ-Παράρτημα Αλεξανδρούπολης και την HelMSIC
8. Ειδικοί συνεργάτες (εκ των μεταδιδακτορικών ερευνητών, διδακτόρων, υποψηφίων διδακτόρων του Τμήματος)

(05Γ). Συνεδρίου Εκπαίδευσης και Έρευνας του Τμήματος Ιατρικής.

1. Βαδικόλιας, Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Συντονιστική Επιτροπή
2. Κοτσιανίδης Ιωάννης, Καθηγητής, Συντονιστική Επιτροπή
3. Κωνσταντινίδης Σταύρος, Καθηγητής, Συντονιστική Επιτροπή
4. Ζησιμόπουλος Αθανάσιος, Καθηγητής
5. Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
6. Μανωλόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
7. Πανοπούλου Μαρία, Καθηγήτρια
8. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
9. Μαυρίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
10. Καραγγέλης Δήμος, Επίκουρος Καθηγητής

06. Επιτροπή Διεθνών Συνεργασιών και ERASMUS

1. Παγωνοπούλου Όλγα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια
2. Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
3. Νένα Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
4. Τερζούδη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
5. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
6. Χαϊδάς Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής

07. Επιτροπή Ερευνητικών Προγραμμάτων – Θέματα ΕΛΚΕ

1. Καρακασιλιώτης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής
2. Σκένδρος Παναγιώτης, Καθηγητής, Συντονιστής
3. Βαλσαμάκη Πιπίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια
4. Ζώης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
5. Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
6. Μανωλόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής
7. Μητρούλης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
8. Κοντογιώργης Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής

08. Επιτροπή Φοιτητικών Θεμάτων και Kαθοδήγησης (Mentoring)

1. Νένα Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια
2. Σερντάρη Ασπασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Συντονίστρια
3. Αρβανίτη Αικατερίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
4. Βερβερίδης Αθανάσιος, Καθηγητής
5. Λιάπης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
6. Μανωλόπουλος Ευάγγελος, Καθηγητής

09. Επιτροπή νέων μελών ΔΕΠ και Δεξαμενή Σκέψης (Think Tank)

1. Ανευλαβής Σταύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής
2. Κουρκουτσάκης Νικόλαος, Καθηγητής, Συντονιστής
3. Τιλκερίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής
4. Χαλικιάς Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Συντονιστής
5. Βαλσαμάκη Πιπίτσα, Επίκουρη Καθηγήτρια
6. Δευτεραίου Ελευθερία-Θεοδώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια
7. Καραγγέλης Δήμος, Επίκουρος Καθηγητής
8. Ηλιόπουλος Ευθύμιος, Επίκουρος Καθηγητής
9. Καραβασίλης Ευστράτιος, Επίκουρος Καθηγητής
10. Λιάπης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
11. Φύρμπας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής

10. Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων

1. Πιτιακούδης Μιχαήλ, Καθηγητής,
2. Λιαλιάρης Θεόδωρος, Καθηγητής
3. Μικρούλης Δημήτριος, Καθηγητής
4. Λαμπροπούλου Μαρία, Καθηγήτρια

11. Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών

Για διατριβές με ερευνητικό αντικείμενο που άπτεται των προκλινικών γνωστικών αντικειμένων:

Θεόδωρος Λιαλιάρης, Καθηγητής
Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Καθηγητής
Ιωάννης Τέντες, Καθηγητής

Για διατριβές με ερευνητικό αντικείμενο που άπτεται των κλινικών γνωστικών αντικειμένων :

Νικόλαος Παπάνας, Καθηγητής
Ελπιδοφόρος Μανταδάκης, Καθηγητής
Αθανάσιος Ζησιμόπουλος, Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο