ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

Α.ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Κόκκοι θετικοί κατά Gram
2. Kόκκοι αρνητικοί κατά Gram
3. Κορυνοβακτηρίδια
4. Μυκοβακτηρίδια
5. Αερόβια σπορογόνα βακτηρίδια
6. Αναερόβια σπορογόνα βακτηρίδια – Κλωστηρίδια
7. Αναερόβια Gram αρνητικά μη σπορογόνα βακτηρίδια
8. Εντεροβακτηριοειδή – Ψευδομονάς
9. Αιμόφιλοι – Μπορντετέλλες
10. Βρουκέλλες
11. Παστερέλλες – Φρανσισέλλες
12. Δονάκια-Καμπυλοβακτηρίδια
13. Λεγεωνέλλες
14. Σπειροχαιτιακά – Τρεπονήματα
15. Σπειροχαιτιακά – Μπορέλιες
16. Σπειροχαιτιακά – Λεπτόσπειρες
17. Μυκοπλάσματα
18. Ρικέτσιες
19. Χλαμύδια

Β. ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΑ:

1. Μύκητες – Ταξινόμηση
2. Αναπαραγωγή μυκήτων
3. Διάγνωση μυκητιάσεων

Γ. ΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιοί Picorna (Οικ. Picornaviridae)
2. Οικ. Reoviridae (Ιοί Reo, Orbi, Colti – Rota)
3. Οικ. των ιών Toga, Flavi-Arena-Bunya-Filo- Bλεννοιοί – Ορθοβλεννοιοί
4. Παραβλεννοιοί
5. Οικ. ιών Corona
6. Οικ. ιών Ραβδοϊών
7. Ρετροιοί – (HIV – ιός)
8. Ιός ηπατίτιδος Α
9. Ιοί ηπατίτιδος Β και D
10. Ιοί ηπατίτιδος C, E, G
11. Οικ. Παρβοϊοί
12. Οικ. Adenoviridae
13. Ιοί ομάδος Έρπητα
14. Ιοί ευλογιάς
15. Ογκογόνοι ιοί
16. Βακτηριοφάγοι
17. Prions και σπογιόμορφες εγκεφαλοπάθειες.

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τα βασικά εφόδια για την πρώτη κλινική επαφή με τον χειρουργικό ασθενή.

Η θεωρητική γνώση του φοιτητή θα συνδεθεί για πρώτη φορά με το σύμπτωμα, το ιστορικό του ασθενούς γενικότερα, και τη χειρουργική νόσο.

Ο φοιτητής παρακολουθεί την λήψη ιστορικού μαθαίνει την κλινική εξέταση, συσχετίζει τα αιτία της χειρουργικής νόσου με την προτεινόμενη θεραπεία και τα συνδέσει με την τελική διάγνωση.

Συνολικά, η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Ιστορικό,
2. Κλινική εξέταση κεφαλής,
3. Αντικειμενική εξέταση κοιλίας,
4. Κλινική εξέταση κεφαλής,
5. Κλινική εξέταση τραχήλου,
6. Κλινική εξέταση θυρεοειδούς,
7. Κλινική εξέταση αγγείων,
8. Κλινική εξέταση καρδιάς,
9. Κλινική εξέταση μαστού,
10. Κλινική εξέταση κοιλίας,
11. Οξεία κοιλία,
12. Κλινική εξέταση ενδοκρινικού αρρώστου,
13. Κλινική εξέταση σε αιμορραγίες πεπτικού,
14. Κλινική εξέταση άκρων,
15. Κλινική εξέταση θώρακα,
16. Κλινική εξέταση μεσοθωρακίου,
17. Κακώσεις κοιλίας (κοίλων σπλάγχνων),
18. Κήλες,
19. Κλινική εξέταση κακώσεων θώρακα,
20. Κλινική εξέταση πολυτραυματία,
21. Κακώσεις συμπαγών οργάνων κοιλίας.

Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τα βασικά εφόδια για την πρώτη κλινική επαφή με τον χειρουργικό ασθενή.

Η θεωρητική γνώση του φοιτητή θα συνδεθεί για πρώτη φορά με το σύμπτωμα, το ιστορικό του ασθενούς γενικότερα, και τη χειρουργική νόσο. Ο φοιτητής παρακολουθεί την λήψη ιστορικού μαθαίνει την κλινική εξέταση, συσχετίζει τα αιτία της χειρουργικής νόσου με την προτεινόμενη θεραπεία και τα συνδέσει με την τελική διάγνωση.

Συνολικά, η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Ιστορικό,
2. Κλινική εξέταση κεφαλής,
3. Αντικειμενική εξέταση κοιλίας,
4. Κλινική εξέταση κεφαλής,
5. Κλινική εξέταση τραχήλου,
6. Κλινική εξέταση θυρεοειδούς,
7. Κλινική εξέταση αγγείων,
8. Κλινική εξέταση καρδιάς,
9. Κλινική εξέταση μαστού,
10. Κλινική εξέταση κοιλίας,
11. Οξεία κοιλία,
12. Κλινική εξέταση ενδοκρινικού αρρώστου,
13. Κλινική εξέταση σε αιμορραγίες πεπτικού,
14. Κλινική εξέταση άκρων,
15. Κλινική εξέταση θώρακα,
16. Κλινική εξέταση μεσοθωρακίου,
17. Κακώσεις κοιλίας (κοίλων σπλάγχνων),
18. Κήλες,
19. Κλινική εξέταση κακώσεων θώρακα,
20. Κλινική εξέταση πολυτραυματία,
21. Κακώσεις συμπαγών οργάνων κοιλίας.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΙΙ


Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η γενική παθολογική ανατομική. Η γενική παθολογική ανατομική μελετά τις βασικές αντιδράσεις των ιστών και οργάνων στις διάφορες δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος (αίτια κυτταρικής βλάβης). Η ειδική ή συστηματική παθολογική ανατομική εξετάζει τις συγκεκριμένες αντιδράσεις και τις ιδιαιτερότητες της αντίδρασης κάθε ιστού και οργάνου στους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες. Γενικά, στο μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις διάφορες νοσολογικές οντότητες του ανθρώπινου οργανισμού: μαθαίνει τα κλινικά συμπτώματα και την παθογένεια, τη μακροσκοπική (δια γυμνού οφθαλμού) και τη μικροσκοπική εικόνα της νόσου, τη διαφορική διάγνωση, τον τρόπο αντιμετώπισης και, τέλος, την πρόγνωση. Επιπλέον, γνωρίζει τις διάφορες μεθόδους στις οποίες βασίζεται η παθολογοανατομική διάγνωση, όπως ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, καθώς τεχνικές μοριακής βιολογίας. Επωφελείται, επίσης, από τις διάφορες επιστημονικές ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονται στο Εργαστήριο με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς φήμης. Ειδικότερα, στα μαθήματα της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην Παθολογική Ανατομική – Μορφολογικές εκδηλώσεις της κυτταρικής βλάβης – Μορφολογικές αλλοιώσεις της εξωκυττάριας ουσίας – Η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση – Επούλωση και αναγέννηση – Χρόνια φλεγμονή – Η ανοσολογική αντίδραση – Διαταραχές της άμυνας του οργανισμού – Λοίμωξη – Αρτηριοσκλήρυνση – Θρόμβωση – Εμβολή και έμφρακτο – Διαταραχές της αύξησης και της διαφοροποίησης του κυττάρου – Νεοπλασία – Καρκινογένεση: καρκινογόνοι παράγοντες – Καρκινογένεση: μοριακοί μηχανισμοί – Η διάγνωση του καρκίνου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις επικεντρώνονται στην εκμάθηση/επίδειξη των βασικών αρχών προετοιμασίας των ιστών για μικροσκοπική εξέταση: μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων, επιλογή ιστολογικών τομών, στάδια επεξεργασίας των ιστών (ιστοκινέττα), λήψη τομών στο μικροτόμο, χρώση τομών με αιματοξυλίνη/ηωσίνη και επικάλυψη αυτών. Επιπλέον, επιδιώκεται εξοικείωση με τις ταχείες βιοψίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ


Η Ηλεκτρονική Μικροσκοπία έχει σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές της Ιατρικής στην ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου. Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο χρησιμοποιείται σήμερα σαν βασικό εργαλείο για την έρευνα λόγω της μεγάλης διακριτικής του ικανότητας αλλά και στην διάγνωση ασθενειών οι οποίες δεν μπορούν να διαφοροδιαγνωστούν με το οπτικό μικροσκόπιο. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές γνωρίζουν τη χρησιμότητα αλλά και τα πολλά στάδια προετοιμασίας που απαιτούνται για την παρατήρηση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Επίσης επισκέπτονται το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας της Ιατρικής που βρίσκεται στο χώρο του Εργαστηρίου Ανατομίας. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να δούνε από κοντά όλα τα στάδια προετοιμασίας και τέλος το ίδιο το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Διδάσκεται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής (Δραγάνα) και στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας. Η ύλη του μαθήματος καλύπτεται από σημειώσεις.