ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Η Καρδιοθωρακοχειρουργική περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία των συγγενών και επίκτητων παθήσεων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων (ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο, κατιούσα θωρακική αορτή).

Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη της φυσικής εξέλιξης των καρδιοπαθειών ως και των παθήσεων της αορτής καθώς και τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου.

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ


Η νεφρολογία έχει ως στόχο την γνώση και απόκτηση εμπειρίας στις κύριες νοσολογικές οντότητες που αφορούν στη νεφρική λειτουργία και τις διαταραχές της σε καταστάσεις ανεπάρκειας της νεφρικής λειτουργίας (οξείας και χρόνιας).

Οι αντικειμενικοί σκοποί του μαθήματος μπορούν να εξειδικευτούν ως ακολούθως:

α) Η απόκτηση συστηματικής γνώσης της φυσιολογίας της νεφρικής λειτουργίας ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση των ποικίλων συμπτωμάτων και εργαστηριακών ευρημάτων σε πιθανή διαταραχή παρουσία οξέος ή χρόνιου νεφρολογικού νοσήματος,
β) Η γνώση των κύριων νοσολογικών οντοτήτων που συνοδεύουν την παρουσία νεφρολογικών διαταραχών (νοσημάτων και κλινικών συνδρόμων). Ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει τους ορισμούς, την επιδημιολογία, την παθογένεια, τα συμπτώματα, τα αντικειμενικά σημεία και εργαστηριακά-απεικονιστικά ευρήματα), αλλά και τον τρόπο διάγνωσης, τις πιθανές επιπλοκές, την πρόγνωση και την αντιμετώπιση των βασικών νεφρολογικών διαταραχών,
γ) Η κριτική αξιολόγηση των ως άνω ευρημάτων ενός εκάστου και του συνδυασμού τους και η εφαρμογή τους στη διάγνωση. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα έγινε προσπάθεια να περιληφθούν οι βασικές έννοιες – ενότητες της Νεφρολογίας, που εκτός από την ανατομία και φυσιολογία του νεφρού, διδάσκεται η κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση του νεφρολογικού ασθενή, καθώς επίσης η αξιολόγηση και η ερμηνεία παλαιότερων και νεώτερων ευρημάτων. Γίνεται επίσης συμπληρωματικά σειρά φροντιστηριακών παραδόσεων σε μικρά τμήματα με τη βοήθεια οπτικοακουστικού υλικού και χρήση δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου μετά από την ανάλυση βασικών εννοιών και νοσημάτων, τίθενται ερωτήσεις αξιολόγησης. Οι φοιτητές απαντούν ηλεκτρονικά ή μη τις ερωτήσεις και γίνεται συζήτηση – επεξήγηση των απαντήσεων. Το σύνολο των γνώσεων που θεωρείται ότι πρέπει να έχουν οι φοιτητές περιγράφονται παρακάτω αποτελώντας την διδακτέα και εξεταστέα ύλη: Το μάθημα διδάσκεται τόσο με θεωρητικά μαθήματα όσο και με φροντιστηριακά μαθήματα.

Η ύλη των θεωρητικών μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

1. Εισαγωγή στη Νεφρολογία,
2. Παθοφυσιολογία νεφρικών νοσημάτων,
3. Οξεία νεφρική ανεπάρκεια,
4. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: αιτιοπαθογένεια, κλινική εικόνα,
5. Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια: εργαστηριακή εικόνα, αντιμετώπιση,
6. Σπειραματοπάθειες: παθογένεια, ταξινόμηση,
7. Διάμεσες νεφροπάθειες,
8. Μεταβολικά νοσήματα-διαβητική νεφροπάθεια,
9. Κληρονομικές νεφροπάθειες,
10. Συστηματικά νοσήματα και νεφρός,
11. Νεφρός και καρδιαγγειακό σύστημα-Κύηση-Ήπαρ.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα διδάσκονται κατά ομάδες και η ύλη τους είναι η ακόλουθη:

1. Κλινική και εργαστηριακή προσέγγιση νεφροπαθούς,
2. Εργαστηριακή προσέγγιση νεφροπαθούς,
3. Ανάλυση περιπτώσεων οξείας νεφρικής ανεπάρκειας,
4. Ανάλυση περιπτώσεων χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας,
5. Μέθοδοι υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας-κλινική,
6. Σπειραματοπάθειες-κλινικά σύνδρομα,
7. Ανάλυση περιπτώσεων διάμεσης νεφροπάθειας,
8. Ανάλυση περιπτώσεων διαβητικής νεφροπάθειας,
9. Υπέρταση,
10. Ανάλυση περιπτώσεων νεφροπάθειας από συστηματικά νοσήματα,
11. Ανάλυση περιπτώσεων νεφροπάθειας από δυσλειτουργία άλλων οργάνων.

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της τρέχουσας γνώσης πάνω στην Αιματολογία σε κλινικό, εργαστηριακό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, προκειμένου να χορηγηθούν τα επαρκή εφόδια για σωστή άσκηση της σύγχρονης Ιατρικής. Η κατανόηση και ερμηνεία των βασικών κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων στα αιματολογικά νοσήματα καθώς και η γνωριμία με τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς των αιματολογικών νοσημάτων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο αποτελούν τον άξονα των μαθημάτων.

Το περιεχόμενο είναι το εξής:

1) Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση του αιματολογικού ασθενούς,
2) Αιμοδιάγραμμα, επίχρισμα αίματος, εξέταση μυελού των οστών
3) Κύτταρα του περιφερικού αίματος,
4) Διαγνωστική προσέγγιση αναιμιών,
5) Διαφορική διάγνωση αναιμιών,
6) Αιμοποίηση,
7) Σιδηροπενική και μεγαλοβλαστική αναιμία,
8) Θαλασσαιμίες–δρεπανοκυτταρική αναιμία,
9) Αναιμία χρόνιας νόσου,
10) Αιμολυτικές αναιμίες
11) Διαφορική διάγνωση αναιμιών ΙΙ,
12) Διαγνωστικές μέθοδοι στην Αιματολογία,
13) Απλαστική αναιμία και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο,
14) Ο ανοσοκατεσταλμένος ασθενής,
15) Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα,
16) Οξείες λευχαιμίες,
17) Χρόνιες Λευχαιμίες,
18) Οξείες Λευχαιμίες ΙΙ – Αρχές Χημειοθεραπείας,
19) Λεμφοποίηση – Διερεύνηση Λευκοκυττάρωσης και Λευκοπενίας,
20) Χρόνιες Λευχαιμίες ΙΙ,
21) Θρομβοπενία,
22) Διαφορική διάγνωση λεμφαδενοπάθειας, Διαφορική διάγνωση Θρομβοπενίας και, Θρομβοκυττάρωσης,
23) Ομάδες αίματος, Μετάγγιση αίματος και παραγώγων στην πράξη,
24) Λεμφώματα Ι,
25) Λεμφώματα ΙΙ,
26) Εργαστηριακή διερεύνηση Διαφορική διάγνωση διαταραχών της πήξης,
27) Πολλαπλούν μυέλωμα Νόσος του Waldenström,
28) Κληρονομικές διαταραχές της πήξης,
29) Διαφορική διάγνωση κυτταροπενιών Ι,
30) Ανοσοκατασταλμένος ασθενής, Μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων,
31) Διαγνωστικές μέθοδοι στην Αιματολογία.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ


Η ύλη του μαθήματος της Μαιευτικής είναι:

1. Προγεννητική φροντίδα,
2. Φυσιολογία κύησης,
3. Προγεννητική Διάγνωση,
4. Τοκετός,
5. Τοκετός- Καρδιοτοκογραφία,
6. Δυστοκίες- Ανώμαλα Σχήματα Προβολές,
7. Επεμβατικός Τοκετός,
8. Παρακολούθηση μετά τον τοκετό-Λοχεία,
9. Αιμορραγία στη Μαιευτική,
10. Ετρώσεις –Έκτοπη κύηση,
11. Υπερτασική νόσος στην κύηση– Καθυστέρηση ενδομήτριας ανάπτυξης,
12. Πρόωρος Τοκετός,
13. Σακχαρώδης Διαβήτης και Κύηση–Θρομβοεμβολική νόσος,
14. Μαιευτικά Επείγοντα –Αιμορραγία 3ου σταδίου,
15. Αναιμία στη κύηση–Αιμολυτική νόσος εμβρύου,
16. Πολύδυμη κύηση,
17. Τροφοβλαστική νόσος.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ


Οι στόχοι του μαθήματος της Παιδιατρικής είναι:

1. Η σωστή λήψη ιστορικού από τους γονείς και από το παιδί, όπου αυτό είναι εφικτό λόγω ηλικίας, με έμφαση στα κλινικά συμπτώματα,
2. Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας και των μηχανισμών των συνήθων παιδιατρικών παθήσεων,
3. Η γνώση των εμβολιασμών, επιστημονικό πεδίο που συνεχώς μεταβάλλεται, καθώς και των οδηγιών για σωστή διατροφή, άσκηση και υγιή τρόπο ζωής,
4. Η διαφορική διάγνωση των συνήθων παιδιατρικών προβλημάτων,
5. Η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη σωστή αντικειμενική εξέταση του πάσχοντος βρέφους, νηπίου και παιδιού σχολικής ηλικίας,
6. Η γνώση βασικής θεραπευτικής και η σωστή χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση συνήθων παιδιατρικών παθήσεων της κλινικής πράξης.
Η ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:
1. Παιδιατρικό ιστορικό-Ανάπτυξη παιδιού-Διατροφή,
2. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος Ι,
3. Έλεγχος αναιμίας,
4. Νοσήματα πεπτικού συστήματος,
5. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος ΙΙ,
6. Κακοήθειες και μεταβολικά νοσήματα,
7. Νοσήματα ουροποιητικού συστήματος,
8. Λοιμώδη νοσήματα Ι,
9. Λοιμώδη νοσήματα ΙΙ,
10. Νοσήματα νεφρών,
11. Βρογχικό άσθμα,
12. Λευχαιμίες,
13. Σπειραματοπάθειες.

ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1) Εισαγωγή στην ιατροδικαστική. Ιστορία και αντικείμενο ιατροδικαστικής επιστήμης. Κλάδοι της ιατροδικαστικής. Ιατροδικαστική στην Ελλάδα,
2) Θάνατος. Είδη θανάτου. Μεταθανάτια φαινόμενα (πτωματική ακαμψία, πτωματικές υποστάσεις, σήψη κτλ),
3) Αυτοψία – νεκροψία – νεκροτομή. Κριτήρια και καθορισμός χρόνου θανάτου. Εργαστηριακές εξετάσεις. Ιατροδικαστικές εκθέσεις,
4) Αιφνίδιοι θάνατοι,
5) Βίαιοι θάνατοι: Η σημασία της νεκροψίας – νεκροτομής στους βίαιους θανάτους. Η συμβολή της ιατροδικαστικής στο έγκλημα,
6) Βίαιοι θάνατοι: Θάνατοι από πυροβόλα όπλα. Θάνατοι από νύσον και τέμνων όργανο. Ιατροδικαστική διερεύνηση,
7) Βίαιοι θάνατοι: Ασφυκτικοί θάνατοι. Ιατροδικαστική διερεύνηση. Τροχαία ατυχήματα,
8) Βίαιοι θάνατοι: Θάνατοι από φυσικά αίτια (κεραυνοπληξία κ τ λ). Στερητικοί θάνατοι (ασιτία). Θάνατοι από θερμικές βλάβες. Ιατροδικαστική διερεύνηση,
9) Θάνατοι της παιδικής ηλικίας,
10) Εργαστηριακή Ιατροδικαστική (DNA, τρίχες, κτλ),
11) Κλινική ιατροδικαστική. Σωματικές κακώσεις. Σεξουαλική κακοποίηση,
12) Εισαγωγή στην τοξικολογία. Αντικείμενο και κλάδοι της τοξικολογίας,
13) Γενική τοξικολογία. Θάνατοι από ναρκωτικά. Κλινική και εργαστηριακή ιατροδικαστική διερεύνηση. Νόμος πλαίσιο περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Κριτήρια διάγνωσης τοξικομανίας,
14) Ειδική τοξικολογία. Έμφαση στις τοξικές ουσίες οι οποίες συναντιόνται στην καθημερινή ιατροδικαστική πράξη (αλκοόλη, δηλητήρια κτλ). Στο μάθημα επίσης γίνεται παρουσίαση περιστατικών μέσω Power Point σχετικά με θέματα ιατροδικαστικής (αυτοψίες, εγκληματικές ενέργειες, χαρακτηριστικές κακώσεις από διάφορα είδη θανάτων κτλ) ανάλυση και συζήτηση επί των περιστατικών αυτών. Τέλος διανέμονται φωτοτυπίες εντολών αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών για την διενέργεια ιατροδικαστικών πράξεων και δίνονται πρότυπα ιατροδικαστικών εκθέσεων για διάφορα είδη θανάτων (αιφνίδιοι, βίαιοι κτλ), για σωματικές κακώσεις, σεξουαλική κακοποίηση καθώς και εκθέσεις τοξικομανών.