ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Οι φοιτητές ασκούνται κατά ομάδες αποτελούμενες από 15-16 άτομα. Κάθε ομάδα ασκείται επί 12 εβδομάδες. Η άσκηση περιλαμβάνει συμμετοχή στο κλινικό και επιστημονικό πρόγραμμα της Κλινικής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και συμμετοχή στο πρόγραμμα εφημεριών της Κλινικής. Οι φοιτητές που κάνουν κάθε φορά τρίμηνη άσκηση χωρίζονται σε 5 –6 τμήματα και αναλαμβάνουν αρρώστους για παρακολούθηση υπό την επίβλεψη των μελών ΔΕΠ της Κλινικής. Για τις ασκήσεις χορηγούνται κατά περίπτωση συμπληρωματικές σημειώσεις ή κατάλληλο υλικό από τη διεθνή βιβλιογραφία. Τρεις φορές την εβδομάδα γίνεται για ένα δίωρο συζήτηση για τα περιστατικά της Κλινικής.

Επίσης πραγματοποιούνται δύο μέρες την εβδομάδα δίωρα μαθήματα από αμφιθεάτρου, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:
1. Σύνδρομο αντίστασης στην ινσουλίνη,
2. Xρόνιες επιπλοκές του διαβήτη,
3. Θεραπεία σακχαρώδη διαβήτη,
4. Αντιμετώπιση υπερλιπιδαιμίας,
5. Παχυσαρκία,
6. Εργαστηριακή διερεύνηση θυρεοειδικών παθήσεων,
7. Δευτεροπαθής υπέρταση,
8. Αντιμετώπιση αρτηριακής υπέρτασης,
9. Φαρμακευτικές ηπατίτιδες,
10. Διαγνωστική προσέγγιση στις διάρροιες,
11. Προσέγγιση αρρώστου με ΧΑΠ,
12. Γρίπη,
13. Κίρρωση ήπατος,
14. Αιμορραγία ανώτερου πεπτικού,
15. Πυρετός αγνώστου αιτιολογίας,
16. Προσέγγιση ασθενούς με δυσπεψία,
17. Διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας,
18. Aσκίτης,
19. Προσέγγιση ασθενών με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται σε όλη τη διάρκεια της άσκησης από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ καθώς και από τον Διευθυντή της Κλινικής κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων και των εφημεριών.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Η διδασκαλία της Γενικής Παθολογίας έχει ως σκοπό την ολοκλήρωση των θεωρητικών γνώσεων των φοιτητών πάνω στα θέματα της κλινικής άσκησης της Ιατρικής και κυρίως τη μεταφορά αυτών στην καθ΄ ημέρα πράξη.

Στα από αμφιθεάτρου μαθήματα, γίνεται εκτενής αναφορά σε ομάδες νοσημάτων, με περισσότερες αναφορές στη διαφορική διάγνωση και στη θεραπευτική προσέγγιση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βάρος δίνεται στην κλινική άσκηση: Καθ΄ όλη την τρίμηνη διάρκεια αυτής γίνεται προσπάθεια ουσιαστικής ενσωμάτωσης των φοιτητών μέσα στη λειτουργία της Κλινικής, έτσι ώστε να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της επαφής του φοιτητή με τον ασθενή και το πρόβλημά του. Οι φοιτητές καλούνται να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής, είτε σε θεωρητικό, είτε σε πρακτικό επίπεδο.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία εξοικειώνονται και σε απλές ιατρικές πράξεις, όπως η φλεβοπαρακέντηση, ο καθετηριασμός της ουροδόχου κύστεως κ.λ.π. Το κύριο στοιχείο όμως είναι ότι εισάγονται στον καθημερινό προβληματισμό πάνω σε υπαρκτά κλινικά προβλήματα, με τρόπο ώστε να αναπτύσσουν και οι ίδιοι υπευθυνότητα. Ως αποτέλεσμα της πιο πάνω τριβής επέρχεται η ανάπτυξη κλινικής σκέψης, και η συνακόλουθη αυτής απόπειρα διαφορικής διάγνωσης. Η προσέγγιση της διαφορικής διαγνωστικής αποτελεί και τον τελικό στόχο της Γενικής Παθολογίας.