ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ


Στην Ψυχιατρική γίνεται παρακολούθηση δραστηριοτήτων κλινικής, λήψη ιστορικού από ασθενείς και παρουσίαση πρακτικών θεμάτων συνδεδεμένων με την άσκηση της Ιατρικής στο αγροτικό ιατρείο και το Κέντρο Υγείας.

Στόχος:

Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων Κλινικής Ψυχιατρικής για την άσκηση του κλινικού έργου του ιατρού.

Στη Νευρολογία ο χρόνος άσκησης διαρκεί δύο εβδομάδες, πέντε μέρες και επί πέντε ώρες την κάθε ημέρα, ενώ επιπρόσθετα κάθε φοιτητής πραγματοποιεί δύο εφημερίες.

Το πρόγραμμα δραστηριότητας της κάθε ημέρας περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Λήψη ιστορικού, Νευρολογική εξέταση, Λήψη εργαστηριακών, Συζήτηση και αξιολόγηση του ασθενούς με τον ειδικευόμενο, Παρουσίαση και συζήτηση του περιστατικού με τον ειδικό, Παρακολούθηση της επίσκεψης και παρουσίαση περιστατικού, Παρακολούθηση των εξωτερικών Ιατρείων, Παρακολούθηση των εργαστηρίων (ΗΕΓ, Νευροφυσιολογίας, Υπερηχογραφημάτων ενδοκράνιων εγκεφαλικών αγγείων) όπου από τους υπεύθυνους γίνεται φροντιστηριακό μάθημα.

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ


Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες κυκλικά ασκούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία, στη Νοσηλευτική Μονάδα Μαιευτικής Γυναικολογίας και στα Μαιευτικά Χειρουργεία-Αίθουσα Τοκετών.

Οι φοιτητές παρακολουθούν το καθημερινό κλινικό έργο των παραπάνω τμημάτων, συμμετέχουν στην καθημερινή πρωινή ενημέρωση και επίσκεψη, μελετούν και παρουσιάζουν στην ώρα της επίσκεψης τα ιστορικά και την κλινική πορεία των ασθενών, παρευρίσκονται (κατά ομάδες) υποχρεωτικά στις εξωτερικές εφημερίες της κλινικής παρευρίσκονται στις βιβλιογραφικές ενημερώσεις και τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Οι φοιτητές εντάσσονται στη δύναμη της κλινικής συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της και αναλαμβάνουν την παρακολούθηση ασθενών με την βοήθεια των εκπαιδευτών τους. Γίνονται καθημερινά ενδοκλινικά μαθήματα και ολοκληρώνονται όλες οι επισκέψεις με τη συμμετοχή των φοιτητών στη παρουσίαση των ασθενών.

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα εφόδια για την κλινική προσέγγιση, την διαγνωστική του χειρουργικού ασθενή και την σωστή καθοδήγηση. Επίσης να μπορέσει να καταλάβει τα διαγνωστικά μέσα την ευαισθησία τους και την ακρίβεια τους σε κάθε νόσο και όργανο του ανθρωπίνου σώματος.

Η κλινική εικόνα η διάγνωση και η χειρουργική θεραπεία θα πρέπει να ολοκληρωθούν στη σκέψη και στη κλινική πράξη του φοιτητή του έκτου έτους.

Οι φοιτητές παρακολουθούν τη θεωρεία από τα μέλη ΔΕΠ της Β΄ χειρουργικής κλινικής και άλλα μέλη ΔΕΠ με εξειδίκευση στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα.

Η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Κακώσεις – παθήσεις σπληνός,
2. Επιπλοκές λαπαροσκοπικής χολοκυστεκτομής,
3. Ιατρική ηθική,
4. Οξεοβασική ισορροπία,
5. Αντιμετώπιση πολυτραυματία,
6. Παθήσεις μαστού – αντιμετώπιση,
7. Αποφρακτική αρτηριοπάθεια,
8. Παθήσεις οισοφάγου – διαφράγματος,
9. Πνευμοθώρακας,
10. Παθήσεις θυρεοειδούς-αντιμετώπιση,
11. Παθήσεις παραθυρεοειδών αδένων και επινεφριδίων,
12. Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού,
13. Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού,
14. Εγκαύματα,
15. Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση,
16. Νεοπλάσματα ήπατος – αντιμετώπιση,
17. Λιθίαση χοληφόρων – αντιμετώπιση,
18. Νεοπλάσματα χοληφόρων – αντιμετώπιση,
19. Παθήσεις παγκρέατος –λαπαροσκοπτική αντιμετώπιση,
20. Νεοπλάσματα παγκρέατος – αντιμετώπιση,
21. Φλεγμονώδεις παθήσεις του πεπτικού σωλήνα,
22. Ειλεός,
23. Καρκίνος του παχέος εντέρου – αντιμετώπιση.

ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Οι φοιτητές παρακολουθούν όλες τις δραστηριότητες της κλινικής συμμετέχοντας και στην παρακολούθηση των νοσηλευομένων ασθενών υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ.

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με καθημερινά μαθήματα και με τη συμμετοχή των φοιτητών στη παρουσίαση των ασθενών κατά την επίσκεψη. Με τα μαθήματα παρέχονται τα απαραίτητα εφόδια για την κλινική προσέγγιση, τη διαφορική διάγνωση και την αντιμετώπιση των χειρουργικών ασθενών.

Οι φοιτητές παρακολουθούν τη θεωρεία από τα μέλη ΔΕΠ της κλινικής και λοιπά μέλη ΔΕΠ που με ανάλογη εξειδίκευση.

Η ύλη που διδάσκεται είναι:

1. Προετοιμασία ασθενούς για εγχείρηση,
2. Μετεγχειρητική παρακολούθηση ασθενούς,
3. Χειρουργικές τομές, χειρουργικό τραύμα, παροχετεύσεις,
4. Ισοζύγιο ύδατος-ηλεκτρολυτών σε χειρουργημένο ασθενή,
5. Ενίσχυση θρέψης (εντερική και παρεντερική αγωγή),
6. Τα αντιβιοτικά στο χειρουργικό ασθενή,
7. Παθήσεις θυρεοειδούς,
8. Παθήσεις παραθυρεοειδών,
9. Είδη επεμβάσεων στον πεπτικό σωλήνα,
10. Είδη επεμβάσεων στο στόμαχο,
11. Παθήσεις οισοφάγου,
12. Πεπτικό έλκος,
13. Καρκίνωμα στομάχου,
14. Αιμορραγία ανωτέρου πεπτικού,
15. Αιμορραγία κατωτέρου πεπτικού,
16. Ειλεός,
17. Οξεία κοιλία,
18. CA παχέος εντέρου,
19. CA λεπτού εντέρου,
20. Παθήσεις πρωκτικού σωλήνα,
21. Χολολιθίαση-χολοκυστίτιδα,
22. Ικτερικός χειρουργικός ασθενής,
23. CA μαστού,
24. Παγκρεατίτιδα,
25. CA παγκρέατος,
26. Κήλες,
27. Κακώσεις θώρακος,
28. Κακώσεις συμπαγών σπλάγχνων,
29. Κακώσεις κοίλων σπλάγχνων.