ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Το μάθημα ΙΙ διδάσκει τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία των διαφόρων νοσημάτων κατά συστήματα, καθώς και τις αρχές της Θεραπευτικής. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα φάρμακα και τα θεραπευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε νοσήματα του Καρδιαγγειακού Συστήματος, του Αναπνευστικού Συστήματος, του Γαστρεντερικού Συστήματος, του Ενδοκρινολογικού Συστήματος, του Αιμοποιητικού Συστήματος, και του Μυοσκελετικού Συστήματος. Επιπλέον διδάσκονται τα Αντιδιαβητικά, τα Αντιλιπιδαιμικά, τα Διουρητικά, τα Αντιβιοτικά, τα Αντιπαρασιτικά, τα Αντιϊκά, τα Αντιμυκητιασικά και τα Αντικαρκινικά φάρμακα. Τέλος παρουσιάζονται τα φάρμακα που επιδρούν στο Ανοσολογικό Σύστημα και οι σύγχρονες Βιολογικές Θεραπείες. Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στο αμφιθέατρο που είναι προαιρετικά, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 20 ατόμων που σκοπό έχουν την πρακτική άσκηση. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική και περιλαμβάνει φροντιστηριακά μαθήματα με θέματα: Αρχές Κλινικής Φαρμακολογίας, Εργαστηριακές ασκήσεις (π.χ. ELISA), Χρήση Η/Υ στην ανάπτυξη και χρήση των φαρμάκων, Αρχές και πρακτική εφαρμογή συνταγογράφησης. Κατά την διάρκεια των φροντιστηριακών μαθημάτων οι φοιτητές εκπονούν και παρουσιάζουν σχετικές εργασίες.

ΥΓΙΕΙΝΗ


Σκοπός του μαθήματος:

Εκπαίδευση στο πεδίο της παραδοσιακής Υγιεινής και στην εφαρμογή πρόληψης με πολυεστιακή προσέγγιση.

Εκπαιδευτικά αντικείμενα:

1. Εισαγωγή στην Υγιεινή και ιστορική αναδρομή στον πολυεπιστημονικό χαρακτήρα της Υγιεινής,
2. Επιδράσεις στην υγεία από περιβαλλοντικούς εξωγενείς παράγοντες,
3. Δημόσια Υγεία – Δημόσια Υγιεινή. Υγιεινή τροφίμων, Διατροφή και υγεία,
4. Προβλήματα υγείας οφειλόμενα σε μόλυνση και ρύπανση τροφίμων και νερού και αέρα,
5. Υγιεινή του φυσικού περιβάλλοντος, Περιβαλλοντική Ιατρική, Βιοκλιματολογία, Ιατρική Οικολογία,
6. Περιβάλλον και Υγεία,
7. Υγιεινή του νερού, Φυσικές, Χημικές και Μικροβιολογικές εξετάσεις του νερού,
8. Υδατογενείς – τροφιμογενείς λοιμώξεις,
9. Προβλήματα υγιεινής της ύδρευσης και υδατοδιυλιστήρια,
10. Προβλήματα υγιεινής αποχετεύσεων και απορριμμάτων,
11. Ρύπανση εσωτερικών χώρων και υγεία,
12. Σύνδρομο νοσογόνου κτηρίου,
13. Εισαγωγή στην Ιατρική Δημογραφία,
14. Εισαγωγή στην Ιατρική Επιδημιολογία,
15. Θέματα ειδικής Επιδημιολογίας και Υγιεινή,
16. Πρωτογενής και Δευτερογενής Πρόληψη,
17. Μεθοδολογία έρευνας στη Δημόσια Υγεία – Δημόσια Υγιεινή.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

Α. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιστορία – Αξιώματα Koch – Σαπρόφυτα και παθογόνα μικρόβια – Ταξινόμηση των μικροοργανισμών
2. Μορφολογική μελέτη του μικροβιακού κυττάρου, Χρωστικές, Χρώσεις, Σχήμα Σχιζομυκήτων
3. Ανατομική κατασκευή του μικροβιακού σώματος – Πολλαπλασιασμός σχιζομυκήτων – Κυτταρικό τοίχωμα, Κυτταρική μεμβράνη, πυρηνοειδές, έλυτρο, σπόροι, βλεφαρίδες, φίμπριες
4. Φυσιολογία των μικροβίων
5. Μεταβολισμός των μικροβίων
6. Γενετική των μικροβίων – Γενετική μηχανική
7. Παράγοντες επιδρώντες βλαπτικά στους μικροοργανισμούς (Φυσικοί παράγοντες–Χημικοί παράγοντες)
8. Χημειοθεραπευτικά – Αντιβιοτικά

Β. ΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιοί – Γενικές ιδιότητες των ιών – Προέλευση των ιών
2. Μέγεθος των ιών και μέθοδοι μετρήσεως των. Ταξινόμηση των ιών. Ιοί περιέχοντες RNA
3. Ιοί περιέχοντες DNA. Ιοί μη ταξινομηθέντες
4. Καλλιέργεια των ιών
5. Αιμοσυγκόλληση
6. Αναπαραγωγή των ιών εντός των ζώντων κυττάρων
7. Επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων επί των ιών
8. Φαινόμενο παρεμβολής
9. Εργαστηριακή διάγνωση των ιώσεων

Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Σχέσεις ξενιστή – μικροοργανισμού
2. Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του ανθρώπου 3. Ανοσία–Φυσική ανοσία
4. Επίκτητη ανοσία
5. Αντιγόνα
6. Αντισώματα–Ανοσοσφαιρίνες
7. Αναγνώριση, κατεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου
8. Επιλογή κλώνων
9. Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας
10. Το σύστημα του συμπληρώματος
11. Ανοσοαιματολογία–Ομάδες αίματος
12. Υπερευαισθησία
13. Ανοσία στις λοιμώξεις
14. Αντιδράσεις αντιγόνου – αντισώματος
15. Τεχνητή Ενεργητική Ανοσία

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι


Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η γενική παθολογική ανατομική. Η γενική παθολογική ανατομική μελετά τις βασικές αντιδράσεις των ιστών και οργάνων στις διάφορες δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος (αίτια κυτταρικής βλάβης). Η ειδική ή συστηματική παθολογική ανατομική εξετάζει τις συγκεκριμένες αντιδράσεις και τις ιδιαιτερότητες της αντίδρασης κάθε ιστού και οργάνου στους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες. Γενικά, στο μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις διάφορες νοσολογικές οντότητες του ανθρώπινου οργανισμού: μαθαίνει τα κλινικά συμπτώματα και την παθογένεια, τη μακροσκοπική (δια γυμνού οφθαλμού) και τη μικροσκοπική εικόνα της νόσου, τη διαφορική διάγνωση, τον τρόπο αντιμετώπισης και, τέλος, την πρόγνωση. Επιπλέον, γνωρίζει τις διάφορες μεθόδους στις οποίες βασίζεται η παθολογοανατομική διάγνωση, όπως ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, καθώς τεχνικές μοριακής βιολογίας. Επωφελείται, επίσης, από τις διάφορες επιστημονικές ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονται στο Εργαστήριο με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς φήμης. Ειδικότερα, στα μαθήματα της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην Παθολογική Ανατομική – Μορφολογικές εκδηλώσεις της κυτταρικής βλάβης – Μορφολογικές αλλοιώσεις της εξωκυττάριας ουσίας – Η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση – Επούλωση και αναγέννηση – Χρόνια φλεγμονή – Η ανοσολογική αντίδραση – Διαταραχές της άμυνας του οργανισμού – Λοίμωξη – Αρτηριοσκλήρυνση – Θρόμβωση – Εμβολή και έμφρακτο – Διαταραχές της αύξησης και της διαφοροποίησης του κυττάρου – Νεοπλασία – Καρκινογένεση: καρκινογόνοι παράγοντες – Καρκινογένεση: μοριακοί μηχανισμοί – Η διάγνωση του καρκίνου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις επικεντρώνονται στην εκμάθηση/επίδειξη των βασικών αρχών προετοιμασίας των ιστών για μικροσκοπική εξέταση: μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων, επιλογή ιστολογικών τομών, στάδια επεξεργασίας των ιστών (ιστοκινέττα), λήψη τομών στο μικροτόμο, χρώση τομών με αιματοξυλίνη/ηωσίνη και επικάλυψη αυτών. Επιπλέον, επιδιώκεται εξοικείωση με τις ταχείες βιοψίες.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των φυσικών σημείων και συμπτωμάτων των νοσημάτων της παθολογίας. Το μάθημα διδάσκεται με κλινική άσκηση κατά ομάδες από 6- 8 φοιτητές στους θαλάμους της κλινικής καθώς και με παραδόσεις από αμφιθεάτρου.

Η ύλη των κλινικών ασκήσεων είναι η ακόλουθη:

1. Βασικές αρχές λήψης ιστορικού,
2. Ζωτικά σημεία,
3. Επισκόπηση – Επίκρουση θώρακα,
4. Ψηλάφηση και Ακρόαση θώρακα,
5. Εξέταση κοιλίας – ήπατος και σπληνός,
6. Εξέταση ασθενών με συμπτώματα από το πεπτικό,
7. Εξέταση μυοσκελετικού συστήματος,
8. Εξέταση καρδιάς,
9. Εξέταση ουροποιητικού συστήματος,
10. Εξέταση νευρικού συστήματος.

Η ύλη των από αμφιθεάτρου παραδόσεων είναι η ακόλουθη:

1. Η εξέταση των ζωτικών σημείων,
2. Αναπνευστικό: επισκόπηση –ψηλάφηση,
3. Αναπνευστικό: επίκρουση – ακρόαση,
4. Συμπτώματα παθήσεων Αναπνευστικού Ι,
5. Συμπτώματα παθήσεων Αναπνευστικού ΙΙ,
6. Παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος που διαγιγνώσκονται με φυσική εξέταση Ι,
7. Παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος που διαγιγνώσκονται με φυσική εξέταση ΙΙ,
8. Πεπτικό –Ήπαρ,
9. Πεπτικό (Βασικά – Συμπτώματα),
10. Κυκλοφορικό Ι,
11. Κυκλοφορικό ΙΙ,
12. Κυκλοφορικό ΙΙΙ,
13. Φυσική εξέταση πεπτικού συστήματος,
14. Κλινική εξέταση του μυοσκελετικού συστήματος,
15. Προσέγγιση του ασθενούς με πρόβλημα από τις αρθρώσεις,
16. Ουροποιητικό σύστημα,
17. Γεννητικό σύστημα,
18. Νευρικό σύστημα: Εξέταση ψυχοδιανοητικής κατάστασης και κρανιακών νεύρων,
19. Νευρικό σύστημα: Εξέταση κινητικού-αισθητικού συστήματος και των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών,
20. Λεμφαδένες – Μαστοί,
21. Ιστορικό και το κλινικό σκεπτικό Ι,
22. Ιστορικό και το κλινικό σκεπτικό ΙΙ,
23. Γενική επισκόπηση,
24. Εξέταση αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Η διδασκαλία της Κλινικής Σημειολογίας αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή του τρίτου έτους μία πρώτη ευκαιρία να γνωρίσει τον πάσχοντα άνθρωπο μέσα στο Νοσοκομειακό περιβάλλον. Ουσιαστικά αποτελεί τον προθάλαμο των κλινικών μαθημάτων, περιέχοντας εισαγωγικές έννοιες παθολογίας, οι οποίες ταυτόχρονα είναι και πολύ βασικές, καθώς πάνω σε αυτές θα οικοδομηθούν οι μετέπειτα γνώσεις ολόκληρης της κλινικής Ιατρικής. Το βασικό αντικείμενο στο οποίο εστιάζει η Κλινική Σημειολογία παραμένει η μεθοδολογία της εξέτασης και διερεύνησης του ασθενούς, με έμφαση στη λήψη σωστού, ολοκληρωμένου ιστορικού. Για το λόγο αυτό γίνεται οριζόντια ανάπτυξη της θεματολογίας κατά συστήματα, έτσι ώστε να περιγράφονται αρχικά με τρόπο γενικό τα συμπτώματα που εμφανίζονται στις παθήσεις των διαφόρων συστημάτων και να ακολουθούν αναφορές στην κλινική εικόνα συχνών, αντιπροσωπευτικών για κάθε σύστημα, παθήσεων. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εισάγει το φοιτητή στην αναζήτηση της αιτίας των νοσηρών καταστάσεων, δηλαδή στην κλινική σκέψη, και μέσω αυτής στη διάγνωση. Η από αμφιθεάτρου διδασκαλία ολοκληρώνεται και εμπεδώνεται με εβδομαδιαίες ασκήσεις στο θάλαμο, κατά τις οποίες ο φοιτητής, παράλληλα με την ανακεφαλαίωση και την πρώτη απόπειρα εφαρμογής, επιχειρεί να αποκτήσει μία οικειότητα με τον ασθενή και το περιβάλλον του.

Η ύλη των από αμφιθεάτρου παραδόσεων είναι η εξής:

1. Ιστορικό-Γενικά συμπτώματα και κλινικά δεδομένα- Αλγοριθμική διαγνωστική προσέγγιση,
2. Γενικά συμπτώματα, ζωτικά σημεία και αρτηριακή πίεση,
3. Φυσική εξέταση κοιλιάς και γαστρεντερικού,
4. Φυσική εξέταση και κλινικές εκδηλώσεις παθήσεων πεπτικού,
5. Εκδηλώσεις και Φυσική εξέταση αναπνευστικού,
6. Φυσική εξέταση αναπνευστικού,
7. Παθήσεις αναπνευστικού,
8. Φυσική εξέταση κυκλοφορικού,
9. Παθήσεις κυκλοφορικού,
10. Νοσήματα με αιμορραγικές ή θρομβωτικές εκδηλώσεις (κλινικά σημεία),
11. Κλινικές εκδηλώσεις παθήσεων αίματος,
12. Φυσική εξέταση και κλινικά ευρήματα ενδοκρινικών παθήσεων,
13. Κλινικές εκδηλώσεις ενδοκρινικών παθήσεων,
14. Φυσική εξέταση και παθήσεις ουροποιητικού,
15. Ρευματικές παθήσεις (φυσικά ευρήματα και εξέταση),
16. Ρευματικές παθήσεις,
17. Παθήσεις αίματος,
18. Φυσική ευρήματα αιμορραγικών/θρομβωτικών εκδηλώσεων.

Η ύλη της κλινικής άσκησης στο θάλαμο είναι η εξής:

1. Ιστορικό – Κλινική προσέγγιση ασθενούς – Ζωτικά σημεία και αρτηριακή πίεση,
2. Φυσική εξέταση κοιλιάς και γαστρεντερικού,
3. Φυσική εξέταση αναπνευστικού (α΄ μέρος),
4. Φυσική εξέταση αναπνευστικού (β΄ μέρος),
5. Φυσική εξέταση κυκλοφορικού,
6. Ψηλάφηση σπληνός και λεμφαδένων,
7. Φυσική εξέταση και κλινικά ευρήματα ενδοκρινικών παθήσεων,
8. Φυσική εξέταση ουροποιητικού,
9. Φυσική εξέταση των αρθρώσεων,
10. Φυσική ευρήματα αιμορραγικών/θρομβωτικών εκδηλώσεων.