ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

1) Εισαγωγή – ιστορική αναδρομή,
2) Ενδείξεις εξωσωματικής γονιμοποίησης και συναφών μεθόδων υποβοηθούμενης σύλληψης,
3) Πρόσφατες εξελίξεις στη στειρότητα σαλπιγγικής αιτιολογίας,
4) Ανδρική υπογονιμότητα και υποβοηθούμενη σύλληψη,
5) Ωοθηκική διέγερση
6) Τρόποι παρακολούθησης της ανάπτυξης των ωοθυλακίων μετά από ωοθηκική διέγερση,
7) Τεχνικές ωοληψίας και εμβρυομεταφοράς,
8) Η in vitro ωρίμανση και γονιμοποίηση του ωαρίου και η προεμφυτευτική εμβρυϊκή ανάπτυξη,
9) Συναφείς προς την κλασική εξωσωματική γονιμοποίηση μέθοδοι υποβοηθούμενης σύλληψης,
10) Η ενδοκρινολογία της ωχρινικής φάσης και της εμφύτευσης,
11) Έκτοπη κύηση και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή,
12) Δωρεά ωαρίων, εμβρύων και δανεισμός μήτρας,
13) Κρυοσυντήρηση ωαρίων και εμβρύων,
14) Εμβρυϊκή μείωση,
15) Επιλογή και προσδιορισμός του φύλου,
16) Υποβοηθούμενη γονιμοποίηση,
17) Προεμφυτευτική διάγνωση γενετικών παθήσεων.

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Το μάθημα έχει σκοπό την εισαγωγή και διδασκαλία των φοιτητών στις βασικές γνώσεις της νευροχειρουργικής παθολογίας.

Η ύλη του μαθήματος είναι:

1. Κλινική εξέταση νευροχειρουργικού ασθενούς – κωματώδους ασθενούς,
2. Ενδοκράνια υπέρταση – εγκεφαλικό οίδημα, υδροκεφαλία,
3. Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις,
4. χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα,
5. Αυτόματη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, υπαραχνοειδής αιμορραγία-αγγειοσπασμός,
6. Εγκεφαλικά ανευρύσματα, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες,
7. Ενδοκρανιακοί όγκοι,
8. Ενδοκρανιακό απόστημα,
9. Κακώσεις σπονδυλικής στήλης-νωτιαίου μυελού, χειρουργική περιφερικών νεύρων,
10. Συμπίεση νωτιαίου μυελού-ριζών,
11. Πρόπτωση μεσοσπονδυλίου δίσκου-σπονδύλωση,
12. Στερεοτακτική και Λειτουργική Νευροχειρουργική – χειρουργική αντιμετώπιση χρόνιου άλγους,
13. Νευραλγία τριδύμου νεύρου.

ΥΓΡΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΕΣ-ΟΞΕΟΒΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ


Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στην κατανόηση των διαταραχών του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε κλινικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι εκτός από τη σπουδαστική διαδικασία οι φοιτητές και κατόπιν οι ειδικευόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων του Τομές Παθολογίας ή και Χειρουργικής θα βρεθούν αντιμέτωποι με θέματα ισοζυγίου του ύδατος και των ηλεκτρολυτών, η σωστή κατανόηση και αντιμετώπιση των οποίων, πρόκειται να βοηθήσει συνολικά στην τελική κλινική έκβαση των ασθενών.

Το μάθημα όπως γίνεται αρκετά χρόνια περιλαμβάνει και το αντίστοιχο σύγγραμμα όπου μετά από μια σύντομη αναφορά στις φυσικοχημικές έννοιες και τις λειτουργίες που διέπουν την διακίνηση των υγρών και των διαλυτών ουσιών στα διαφορετικά σωματικά διαμερίσματα, περιγράφονται με σειρά οι συνήθεις υδατικές και ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κλινική παρουσίαση, διάγνωση και αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών αλλά και των νοσημάτων που θεωρούνται αιτιολογικά υπεύθυνα για την πρόκλησή τους.

Αναφέρονται επίσης και τα διαθέσιμα διαλύματα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπισή τους. Τέλος γίνεται περιγραφή μερικών χαρακτηριστικών κλινικών παραδειγμάτων για να γίνει η αξιολόγηση της εμπέδωσης της θεωρίας .

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Η παιδοχειρουργική αποτελείται από τη γενική παιδοχειρουργική, την ειδική παιδοχειρουργική και την παιδιατρική ουρολογία.

Η θεματολογία του επιλεγόμενου μαθήματος καλύπτει τις σπουδαιότερες συγγενείς και επίκτητες χειρουργικές παθήσεις των παιδιών, όπως:
– Συγγενή Βουβωνοκήλη
– Υδροκήλη
– Κρυψορχία
– Οξύ ημιόσχεο
– Υποσπαδίας
– Φίμωση
– Στένωση Πυελο
– ουρητηρικής Συμβολής
– Στένωση Κυστεο-ουρητηρικής Συμβολής
– Βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας
– Διπλά συστήματα
– Ουρητηροκήλη
– Ουρολιθίαση στα παιδιά
– Κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση
– Λαπαροσκόπηση στην Παιδιατρική ουρολογία
– Πολυκυστικοί νεφροί
– Νεφροβλάστωμα (Όγκος Wilms), Νευροβλάστωμα, Ηπατοβλάστωμα, Ανωμαλίες θέσεις εντέρου
– Υπολείμματα ομφαλεντερικού πόρου και Ουραχού
– Συγγενή υπερτροφική πυλωρική στένωση
– Εγκολεασμό
– Ομφαλοκήλη
– Εξόμφαλο και Γαστρόσχιση
– Ατρησία Οισοφάγου – Ατρησία 12/λου, νήστιδας και ειλεού
– Συγγενείς ορθοπρωκτικές δυσπλασίες
– Ατρησία χοληφόρων
– Συγγενή κύστη χοληδόχου πόρου
– Διαφραγματοκήλη
– Νεκρωτική εντεροκολίτιδα
– Κύστεις και συρίγγια τραχήλου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Το μάθημα έχει σκοπό να φέρει σε επαφή τους φοιτητές, στα πλαίσια της προπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, με την έρευνα τόσο σε γενικά όσο κι σε ειδικά θέματα. Το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

Α΄ Χειρουργική έρευνα:

1. Ιστορία και φιλοσοφία της έρευνας,
2. Χειρουργός ερευνητής,
3. Ηθική δεοντολογία-διακήρυξη Ελσίνκι-αρχές στη χειρουργική έρευνα.

Β΄ Ο χώρος και η πράξη:

1. Πειραματικό χειρουργείο,
2. Πειραματόζωο,
3. Αναισθησία,
4. Χειρουργικές τεχνικές-πειραματικά μοντέλα,
5. Ευθανασία-νεκροψία-νεκροτομή,
6. Κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γ΄ Από την ιδέα στο αποτέλεσμα:

1. Βιβλιογραφική ενημέρωση,
2. Ερευνητικό πρωτόκολλο,
3. Πείραμα,
4. Στατιστικές μέθοδοι,
5. Από το αποτέλεσμα στην παρουσίαση.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση ολοκληρωμένης και σφαιρικής γνώσης όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπεία των συμπαγών κακοήθων νεοπλασμάτων.

Στο μάθημα διδάσκεται η διαγνωστική προσπέλαση και διερεύνηση ασθενών με κακοήθη συμπαγή νεοπλάσματα, η διαφορική διάγνωση και η σταδιοποίηση της νόσου, η ογκολογικά πολύπλευρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπισή τους και τέλος η πρόγνωση και παρακολούθηση αυτών των ασθενών.

Οι ενδείξεις, οι τεχνικές και τα αποτελέσματα της χειρουργικής θεραπείας παρουσιάζονται ενταγμένες στο πλαίσιο της πολύπλευρης και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης-θεραπείας αυτών των ασθενών με συνδυασμό θεραπευτικών επιλογών όπως η χημειοθεραπεία, η ακτινοθεραπεία, οι παρηγορικές-ανακουφιστικές επεμβάσεις και η υποστήριξη των ασθενών.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΔΟΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ


Το αποτελεί παράθεση και λεπτομερειακή ανάλυση των τελευταίων δεδομένων τεχνικών και ιατρικών πράξεων στο τομέα της Ακτινολογίας.

Η Ακτινολογία –διαγνωστική ή επεμβατική– αποτελεί ένα από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους της Ιατρικής Επιστήμης.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και εντυπωσιακές, για αυτόν ακριβώς το λόγο η θεματολογία του μαθήματος προσαρμόζεται συνεχώς στα σύγχρονα δεδομένα.

Ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνικές της επεμβατικής Ακτινολογίας στην κλινική ογκολογία, η εφαρμογή της επεμβατικής Ακτινολογίας στις παθήσεις των αγγείων, βασικές αρχές της μοριακής απεικόνισης, νεότερα δεδομένα στην απεικόνιση του θώρακα και των πνευμόνων και τις συνοδές επεμβατικές πράξεις, νεότερα δεδομένα στην παιδοακτινολογία κ.α.

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν σαν αποτέλεσμα την ουσιαστική διαμόρφωση και βελτίωση των ήδη υπαρχουσών μεθόδων και τεχνικών, αλλά και την δημιουργία νέων. Περιγράφονται οι αναδυόμενες απεικονιστικές τεχνικές και αναλύεται η διευρυνόμενη κλινική εφαρμογή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ποικίλες διαγνωστικές και θεραπευτικές τεχνικές της Επεμβατικής Ακτινολογίας που κατακτά ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στη καθημερινή κλινική πρακτική.