ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο έχει ως εξής:

1. Φυσιολογία του Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος κατά την Παιδική Εφηβική Ηλικία-Εμμηναρχή-Θηλαρχή,
2. Λήψη ιστορικού-Γυναικολογική εξέταση-Παρακλινικές εξετάσεις στην Παιδική Εφηβική-Γυναικολογία,
3. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στην εφηβεία –Αντισύλληψη στην εφηβεία,
4. Λοιμώξεις Γυναικείου Γεννητικού Συστήματος στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία,
5. Καλοήθεις και κακοήθεις νεοπλασίες του γυναικείου γεννητικού συστήματος στην παιδική και εφηβική ηλικία,
6. Ορμονικές διαταραχές του γυναικείου γεννητικού συστήματος στην παιδική και εφηβική ηλικία
7. Συγγενείς ανωμαλίες- διαταραχές στην εξέλιξη του γυναικείου γεννητικού συστήματος.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ


Το μάθημα σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές της ιατρικής να μεταφράζουν τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε κλινική πράξη.

Στόχος του είναι, όχι η διδασκαλία της ερευνητικής μεθοδολογίας ή ο τρόπος συγγραφής ενός επιστημονικού άρθρου, αλλά η αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση της ιατρικής έρευνας.

Έμφαση δίνεται στο γεγονός ότι πέρα από τις αρχές της φυσιολογίας και την κλινική εμπειρία απαιτείται εμπεριστατωμένη ανάλυση των συνεπειών των κλινικών αποφάσεων και ότι η σωστή χρήση της ιατρικής βιβλιογραφίας εξασφαλίζει την καλύτερη φροντίδα για τον άρρωστο.

Στη σειρά των μαθημάτων συζητούνται η αναζήτηση και η επιλογή της κατάλληλης βιβλιογραφίας και οι μέθοδοι χρησιμοποίησής της για την επίλυση κλινικών προβλημάτων που αφορούν στη θεραπεία, την πρόληψη, τη διάγνωση και την πρόγνωση των νοσημάτων.

ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΑ


Η ύλη του μαθήματος είναι:

1. Ιστορικό νεογνού: περίοδος κύησης, περιγεννητική περίοδος,
2. Πρώτη εξέταση του φυσιολογικού νεογνού,
3. Σπασμοί του νεογνού,
4. Προβλήματα προωρότητας και ελλειποβαρών νεογνών,
5. Ανάνηψη νεογνού στην αίθουσα τοκετού, μεταφορά σε ειδική Νεογνική Μονάδα,
6. Συγγενείς λοιμώξεις νεογνού,
7. Χειρουργικά προβλήματα νεογνού,
8. Ενδοκρινικές διαταραχές,
9. Αιμολυτική νόσος νεογνού, αιμορραγίες νεογνικής ηλικίας,
10. Αναπνευστική δυσχέρεια νεογνού,
11. Αναγνώριση νεογνού υψηλού κινδύνου,
12. Μικροβιακές λοιμώξεις-σηψαιμία,
13. Το νεογνό μετά την έξοδο από το μαιευτήριο.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ


Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες της θεραπείας των λοιμώξεων.

Η ύλη είναι:

1. Βασικές αρχές αντιμικροβιακής θεραπείας,
2. β-λακταμικά αντιβιοτικά – πενικιλίνες,
3. Κεφαλοσπορινες – μονοβακταμες – κaρβαπενέμες,
4. Αμινογλυκοσίδες,
5. Κινολόνες,
6. Τετρακυκλίνες- xλωραμφενικόλη-μακρολιδικά αντιβιοτικά,
7. Λινκοζαμίδες – γλυκοπεπτιδικά αντιβιοτικά,
8 Σουλφοναμίδες- τριμεθοπρίμη – σουλφαμεθοξαζόλη – φουσιδικό οξύ – ριφαμπικίνη – νιτροϊμιδαζόλες.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ


Το μάθημα υπηρετεί τη βελτίωση της διαγνωστικής σκέψης. Η χρησιμότητά του έγκειται στο ότι οι φοιτητές, έχοντας διδαχτεί παράλληλα την Ειδική Νοσολογία, αποκτούν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν τις γνώσεις τους και να διδαχτούν τον τρόπο του σκέπτεσθαι, για να φτάσουν από τα συμπτώματα στη διάγνωση.

Η μέθοδος που εφαρμόζεται κατά τη διδασκαλία είναι: ανάπτυξη ενός θέματος στην παράδοση και στη συνέχεια συζήτηση με τη συμμετοχή των φοιτητών επί περιστατικού που τους μοιράζεται με έντυπο.