ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Το επιλεγόμενο μάθημα της «Παιδοψυχιατρικής» αποτελεί την εισαγωγή στην ψυχιατρική της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία σχετικά με τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης, τις συνήθεις διαταραχές των παιδιών και των εφήβων και θέματα που αφορούν τους παράγοντες (κοινωνικούς, οικογενειακούς, σχολικούς) που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού και τη λειτουργία της οικογένειας ως πλαίσιο. Αναλύονται επίσης θέματα όπως οι θεραπευτικές τεχνικές και η ψυχιατρική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με παιδιατρικά – χρόνια νοσήματα (διασυνδετική παιδοψυχιατρική).

Αναλυτικότερα η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται σε 16 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Το παιδοψυχιατρικό ιστορικό,
2. Η φυσιολογική ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση και τα αναπτυξιακά ορόσημα,
3. Προσεγγίσεις στην ταξινόμηση και τη διάγνωση,
4. Οι συνήθεις ψυχιατρικές διαταραχές των παιδιών & των εφήβων,
5. Ψυχοκοινωνικά θέματα,
6. Οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις,
7. Η ψυχιατρική φαρμακοθεραπεία στα παιδιά και τους εφήβους,
8. Η Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Το μάθημα προσπαθεί να βοηθήσει τους μελλοντικούς γιατρούς να μεταδίδουν με αποτελεσματικότερο τρόπο στους συναδέλφους τους, στους μαθητές τους και στο κοινό τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους ή τα συμπεράσματα των επιστημονικών αναζητήσεων ή ερευνών τους.

Στα μαθήματα συζητούνται, εκτός από τρόπους κινητοποίησης και ενεργού συμμετοχής του ακροατηρίου, τρόποι προετοιμασίας εποπτικού υλικού, καθώς και μέθοδοι διδασκαλίας κατάλληλοι για το μέγεθος και τη φύση της τάξης, διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης.

Επίσης γίνεται αναφορά στην ιστορία της ιατρικής εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1. Βασικές αρχές χημειοθεραπείας,
2. Απώτερες και πρώιμες παρενέργειες χημειοθεραπείας,
3. Αυξητικοί παράγοντες,
4. Μετάσταση-Αγγειογένεση,
5. Φαρμακευτική αντίσταση,
6. Σχεδιασμός κλινικών μελετών φάσης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
7. Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας,
8. Κινητική όγκων,
9. Καρκίνος μαστού,
10. Καρκίνος παχέος εντέρου,
11. Νεοπλασίες ανώτερου πεπτικού,
12. Γυναικολογικός καρκίνος,
13. Στοχευμένες θεραπείες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές και τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Επισκέπτονται τις υπηρεσίες αυτές, αναλαμβάνουν την εξέταση και συμμετέχουν στην παρακολούθηση και στη στήριξη ασθενών.

Στόχος:

1. Η απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων που αφορούν την επικοινωνία με τον ψυχικά ασθενή
2. Η καταπολέμηση του στίγματος
3. Η εμπέδωση των αρχών της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ


Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στις ενδοσκοπήσεις του Γαστρεντερικού Σωλήνα και του Ηπατοχοληφόρου και Παγκρεατικού Δένδρου.

Γίνεται αναφορά στις διαγνωστικές ενδοσκοπικές τεχνικές του οισοφάγου, στομάχου, λεπτού και παχέος εντέρου.

Επίσης περιγράφονται οι σημαντικότερες και συχνότερες παθήσεις και διευκρινίζεται η συμβολή της ενδοσκόπησης στην διάγνωση τους.

Εξηγούνται οι ενδείξεις και (σχετικές ή απόλυτες) αντενδείξεις εκτέλεσης ενδοσκοπικών εξετάσεων.

Τέλος γίνεται εισαγωγή στην συμβολή της επεμβατικής ενδοσκόπησης στην αντιμετώπιση επειγόντων και χρονίων παθήσεων του γαστρεντερικού συστήματος.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ


Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) εξακολουθεί να είναι ένα απλό, προσιτό και πολύτιμο διαγνωστικό μέσο.

Ο σκοπός του μαθήματος του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος περιλαμβάνει:

1) Την κατανόηση των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και την εξοικείωση με τους φυσιολογικούς τύπους και παραλλαγές του ΗΚΓ που παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό,
2) Την κατανόηση των παθολογικών τύπων του ΗΚΓ και παραλλαγών αυτών που παρατηρούνται στα διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα,
3) Την εκπαίδευση στην αναγνώριση και διάγνωση των κυριοτέρων διαταραχών του καρδιακού ρυθμού και της αγωγιμότητας,
4) Την εκπαίδευση στην αναγνώριση και διάγνωση των ευρημάτων ισχαιμίας του μυοκαρδίου – εμφράγματος στο ΗΚΓ,
5) Την εκπαίδευση στην συστηματική προσέγγιση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος για την ακριβή και αποτελεσματική λήψη απόφασης στα επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα,
6) Την ανάπτυξη ερμηνείας ΗΚΓ στην διαφοροδιάγνωση καρδιολογικών προβλημάτων καθώς και ερμηνείας «δυσανάγνωστων» ΗΚΓμάτων ή ΗΚΓ «διλημμάτων».
Ο τρόπος εκπαίδευσης στο μάθημα του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος περιλαμβάνει:
1) Την παρακολούθηση από αμφιθεάτρου μαθημάτων με σκοπό την ανάπτυξη των βασικών αρχών του ΗΚΓ, των φυσιολογικών και παθολογικών παραλλαγών του,
2) Την ερμηνεία ΗΚΓ από ασθενείς της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στα πλαίσια της ιατρικής επίσκεψης,
3) Την εξάσκηση στην λήψη Ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
4) Την παρακολούθηση μαθημάτων «σεμιναριακού» χαρακτήρα όπου παρουσιάζονται περιστατικά με ενδιαφέροντα ΗΚΓ καθώς και η συνολική διαγνωστική προσέγγιση του ΗΚΓ στην κλινική πράξη,
5) Την ερμηνεία ΗΚΓ από ασθενείς των επειγόντων περιστατικών με οξύ καρδιολογικό πρόβλημα στα πλαίσια της ενεργούς εφημερίας,
6) Την εξάσκηση σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής που αφορούν διαφοροδιαγνωστικά ΗΚΓ προβλήματα.