ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Το μάθημα ασχολείται με την εξέλιξη της Ιατρικής από τα Προϊστορικά χρόνια μέχρι τον 20ο αιώνα. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την εξέλιξη της ιατρικής, η οποία ξεκίνησε ως εμπειρική και θεοκρατική, άρχισε να αποκτά ορθολογιστικό χαρακτήρα μέσα από τη θεωρία και την κλινική πράξη των Ιπποκρατικών ιατρών, εξελίχθηκε κατά την Ελληνορωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, ξεπέρασε τους σκοπέλους του Μεσαίωνα και με τη συμβολή σπουδαίων ιατρών – και όχι μόνο -, έλαβε στη σημερινή της, επιστημονική μορφή. Οι φοιτητές διδάσκονται τις χρονικές περιόδους στις οποίες χωρίζεται η εξέλιξη της ιατρικής, τις φιλοσοφικές και φυσιοκρατικές θεωρίες, τα μέσα άσκησης της ιατρικής τέχνης, την ιστορία των νόσων, και τη συμβολή των σπουδαιότερων προσωπικοτήτων στην ιστορία της ιατρικής.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Στόχοι του μαθήματος:

Να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα βασικά εφόδια για να μπορέσει να καταλάβει και να παρακολουθήσει τις συνεχείς εξελίξεις στον ιδιαίτερα δυναμικό και εξελισσόμενο χώρο του Διαδικτύου, και παράλληλα να παρουσιάσει τις σύγχρονες τάσεις στην εφαρμογή του Διαδικτύου στον χώρο της υγείας και να αναδείξει το νέο ρόλο του ως μια βασική υποδομή για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων τηλεματικών υπηρεσιών στην υγεία.

Περιεχόμενο του Μαθήματος:

Ενότητα 1η – Εισαγωγή στο Διαδίκτυο:

Σκοπός και οργάνωση του μαθήματος. Τι είναι το Διαδίκτυο. Ιστορία του Διαδικτύου. Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Διαχείριση του διαδικτύου. Δομή και αρχιτεκτονική: πρωτόκολλο επικοινωνίας, μοντέλο επικοινωνίας, σύστημα διευθυνσιοδότησης. Θέματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο. Ενδοδίκτυα (intranets). Εξωδίκτυα (extranets). Μελλοντικές εξελίξεις στο Διαδίκτυο.

Ενότητα 2η – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Χαρακτηριστικά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Λίγη ιστορία. Πώς δουλεύει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Προγράμματα για σύνταξη και διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαχείριση ηλεκτρονικού μηνύματος. Ασφάλεια και εχεμύθεια στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Κανόνες συμπεριφοράς στη σύνταξη και διαχείριση ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Ενότητα 3 – Παγκόσμιος Ιστός:

Χαρακτηριστικά Παγκόσμιου Ιστού, μέγεθος, ανάπτυξη. Ποιος κατευθύνει τις εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό. Λίγη ιστορία. Στοιχεία αρχιτεκτονικής: υπερκείμενα, πρόγραμμα που διαχειρίζεται τα υπερκείμενα (σταθμός εξυπηρέτησης ιστού – web server), πρόγραμμα παρουσίασης υπερκειμένων, σύστημα διευθυνσιοδότησης των πόρων. Πλοήγηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Δημιουργία ιστοσελίδων. Περιεχόμενο Παγκόσμιου Ιστού. Μελλοντικές εξελίξεις στον Παγκόσμιο Ιστό.

Ενότητα 4 – Λοιπές Υπηρεσίες στο Διαδίκτυο:

Μεταφορά αρχείων. Ασύγχρονη δημόσια επικοινωνία (λίστες αλληλογραφίας και ομάδες ενημέρωσης). Εικονική συνομιλία σε πραγματικό χρόνο (δημόσιες συζητήσεις και άμεση ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων). Τηλεμετάδοση και τηλεδιάσκεψη. Ραδιοφωνία, τηλεόραση & βίντεο.

Ενότητα 5 – Διαδίκτυο & Ιατρική:

Τεχνολογία & υγεία. Ολοκληρωμένα δίκτυα υπηρεσιών στην υγεία. Εφαρμογές του Διαδικτύου στην υγεία: επιστημονικές βάσεις δεδομένων, επιστημονικές βιβλιοθήκες, διαδικτυακά συγγράμματα, αρχεία ιατρικών περιστατικών, εκπαίδευση και ενημέρωση, ιατρική συνεργασία, τηλεπαρακολούθηση και τηλεχειρισμός, πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και προγράμματα, συνεργασία και ολοκλήρωση προγραμμάτων, το Διαδίκτυο για τους ασθενείς, παρουσίαση οργανισμών, ενώσεων και φορέων. Αναζήτηση ιατρικής πληροφορίας. Ποιότητα και αξιοπιστία ιατρικής πληροφορίας στο Διαδίκτυο. Θέματα ασφάλειας, δικαίου και πολιτικής.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ-ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

(1) Ιατρική ευθύνη: α) Αστική, β) Ποινική:
1) ανθρωποκτονία ή σωματική βλάβη από αμέλεια,
2) άρνηση του γιατρού να επιτελέσει το έργο του,
3) ψευδής ιατρική πιστοποίηση,
4) παραβίαση του ιατρικού απορρήτου,
5) άμβλωση
6) παράνομη άσκηση της ιατρικής,
(2) Συγκατάθεση η συναίνεση,
(3) Νεκροψία-νεκροτομία,
(4) Νομικά προβλήματα ιατρικών ειδικοτήτων (χειρουργική, γυναικολογία, αναισθησιολογία, ψυχιατρική, ακτινολογία, λοιπές ιατρικές ειδικότητες),
(5) ιατρική δεοντολογία: α) κανονισμός, β) γενικά καθήκοντα, γ) καθήκοντα προς τους ασθενείς, καθήκοντα προς προστασία της δημόσιας υγείας, δ) καθήκοντα προς τους ασθενείς, ε) καθήκοντα προς συναδέλφους, στ) καθήκοντα προς τον ιατρικό σύλλογο ζ) περί της ιατρικής αμοιβής, η) όρκος του Ιπποκράτη
(6) Προβληματική: α) ευθανασία β) αλλαγή φύλου, γ) μεταμόσχευση οργάνων, δ) ζωή που αρχίζει-άμβλωση,
(7) Τεχνητή και εξωσωματική γονιμοποίηση,
(8) Η αλήθεια στον άρρωστο.