ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

1. Μεταβολικές στρατηγικές.
2. Γλυκόλυση, γλυκονεογένεση και οδός των φωσφορικών πεντοζών.
3. Κύκλος του τρικαρβοξυλικού οξέος.
4. Μεταφορά ηλεκτρονίων και οξειδωτική φωσφορυλίωση.
5. Μεταβολισμός των ολιγοσακχαριτών και των πολυσακχαριτών.
6. Μεταβολισμός των λιπαρών οξέων.
7. Βιοσύνθεση των λιπιδίων των μεμβρανών.
8. Μεταβολισμός της χοληστερόλης.
9. Βιοσύνθεση αμινοξέων και καθήλωση αζώτου από φυτά και μικροοργανισμούς.
10. Μεταβολισμός των αμινοξέων στα σπονδυλωτά.
11. Δομή και μεταβολισμός νουκλεοτιδίων.
12. Ενοποίηση του μεταβολισμού με τη δράση των ορμονών.
13. Δομή των νουκλεϊνικών οξέων και των νουκλεοπρωτεϊνών.
14. Αντιγραφή, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA.
15. Χειρισμός του DNA και εφαρμογές του.
16. Σύνθεση και επεξεργασία του RNA.
17. Σύνθεση, στόχευση και ανακύκλωση πρωτεϊνών.
18. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς.
19. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
20. Ορμόνες του φύλου.
21. Κυτταροκίνες
22. Ιοί.

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι


Αφορά στη μελέτη και γνώση του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένα γνωστικό αντικείμενο σε άμεση σύνδεση με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής αφού κάποτε η έννοια της Ανατομίας τα περιελάμβανε. Διδάσκεται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής (Δραγάνα) και στο Εργαστήριο Ανατομίας.

Στην ύλη του μαθήματος περιέχονται:

α) Γενικό Μέρος: από το κύτταρο στα συστήματα, γενικές γνώσεις,
β) Οστεολογία,
γ) Μυολογία,
δ) Συνδεσμολογία.
Διεξάγονται και υποχρεωτικά Εργαστήρια σε αίθουσα του Εργαστηρίου Ανατομίας που περιλαμβάνουν:
α) Οστά ωμικής ζώνης (κλείδα, ωμοπλάτη),
β) Οστά άνω άκρου,
γ) Οστά σπονδυλικής στήλης, θώρακα,
δ) Οστά λεκάνης,
ε) Οστά κάτω άκρου,
στ)Κρανίο (εγκεφαλικό και προσωπικό),
ζ) Συνδεσμολογία: ώμος, αγκώνας, ισχίο, γόνατο.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηρίων γίνεται σε πτωματικό υλικό.