ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ


Η ύλη περιλαμβάνει τις βασικές γνώσεις των τηλεματικών υπηρεσιών, περιγραφή των δυνατοτήτων των υπηρεσιών τηλεϊατρικής, τηλεεκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης και τηλεργασίας και του απαιτούμενου εξοπλισμού που χρειάζονται, καθώς και εφαρμογή της υπηρεσίας τους. Η ύλη αυτή ολοκληρώνεται σε 13 διδακτικές ώρες όπου περιλαμβάνονται και οι θεωρητικές και οι εργαστηριακές παραδόσεις.

Το περιεχόμενο είναι το εξής:

1) Εισαγωγή στις τηλεματικές υπηρεσίες.
2) Περιγραφή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων που χρησιμοποιούνται στην ιατρική.
3) Τρόποι διασύνδεσης νοσοκομείων, κέντρων υγείας, γιατρών κλπ.
4) Εξοπλισμός (H/W, S/W, εκτυπωτές, modem, μικρόφωνα, ηχεία).
5) Ειδικός εξοπλισμός (κάμερες, σαρωτές, document camera, κλπ).
6) Διασύνδεση ιατρικών μηχανημάτων.
7) Διαχείρηση ιατρικών δεδομένων.
8) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεργασίας.
9) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεεκπαίδευσης.
10) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεδιάσκεψης – πολυδιάσκεψης.
11) Εισαγωγή στην υπηρεσία της τηλεϊατρικής.
12) Διασύνδεση και εφαρμογή τηλεματικών υπηρεσιών σε πραγματικές συνθήκες.
13) Εφαρμογή τηλεϊατρικής υπηρεσίας.