ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Οι φοιτητές μαθαίνουν τις βασικές αρχές και τον τρόπο οργάνωσης των υπηρεσιών Κοινωνικής Ψυχιατρικής.

Επισκέπτονται τις υπηρεσίες αυτές, αναλαμβάνουν την εξέταση και συμμετέχουν στην παρακολούθηση και στη στήριξη ασθενών.

Στόχος:

1. Η απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων που αφορούν την επικοινωνία με τον ψυχικά ασθενή
2. Η καταπολέμηση του στίγματος
3. Η εμπέδωση των αρχών της Κοινωνικής Ψυχιατρικής.