ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ


Το επιλεγόμενο μάθημα της «Παιδοψυχιατρικής» αποτελεί την εισαγωγή στην ψυχιατρική της παιδικής και εφηβικής ηλικίας.

Περιλαμβάνει βασικά στοιχεία σχετικά με τα στάδια της ψυχοσυναισθηματικής εξέλιξης, τις συνήθεις διαταραχές των παιδιών και των εφήβων και θέματα που αφορούν τους παράγοντες (κοινωνικούς, οικογενειακούς, σχολικούς) που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού και τη λειτουργία της οικογένειας ως πλαίσιο. Αναλύονται επίσης θέματα όπως οι θεραπευτικές τεχνικές και η ψυχιατρική υποστήριξη παιδιών και εφήβων με παιδιατρικά – χρόνια νοσήματα (διασυνδετική παιδοψυχιατρική).

Αναλυτικότερα η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται σε 16 διδακτικές ώρες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:

1. Το παιδοψυχιατρικό ιστορικό,
2. Η φυσιολογική ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη από την γέννηση μέχρι την ενηλικίωση και τα αναπτυξιακά ορόσημα,
3. Προσεγγίσεις στην ταξινόμηση και τη διάγνωση,
4. Οι συνήθεις ψυχιατρικές διαταραχές των παιδιών & των εφήβων,
5. Ψυχοκοινωνικά θέματα,
6. Οι κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις,
7. Η ψυχιατρική φαρμακοθεραπεία στα παιδιά και τους εφήβους,
8. Η Διασυνδετική Παιδοψυχιατρική.