ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ


Οι στόχοι του μαθήματος της Παιδιατρικής είναι:

1. Η σωστή λήψη ιστορικού από τους γονείς και από το παιδί, όπου αυτό είναι εφικτό λόγω ηλικίας, με έμφαση στα κλινικά συμπτώματα,
2. Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας και των μηχανισμών των συνήθων παιδιατρικών παθήσεων,
3. Η γνώση των εμβολιασμών, επιστημονικό πεδίο που συνεχώς μεταβάλλεται, καθώς και των οδηγιών για σωστή διατροφή, άσκηση και υγιή τρόπο ζωής,
4. Η διαφορική διάγνωση των συνήθων παιδιατρικών προβλημάτων,
5. Η ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων στη σωστή αντικειμενική εξέταση του πάσχοντος βρέφους, νηπίου και παιδιού σχολικής ηλικίας,
6. Η γνώση βασικής θεραπευτικής και η σωστή χρήση φαρμάκων για την αντιμετώπιση συνήθων παιδιατρικών παθήσεων της κλινικής πράξης.
Η ύλη του μαθήματος είναι η ακόλουθη:
1. Παιδιατρικό ιστορικό-Ανάπτυξη παιδιού-Διατροφή,
2. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος Ι,
3. Έλεγχος αναιμίας,
4. Νοσήματα πεπτικού συστήματος,
5. Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος ΙΙ,
6. Κακοήθειες και μεταβολικά νοσήματα,
7. Νοσήματα ουροποιητικού συστήματος,
8. Λοιμώδη νοσήματα Ι,
9. Λοιμώδη νοσήματα ΙΙ,
10. Νοσήματα νεφρών,
11. Βρογχικό άσθμα,
12. Λευχαιμίες,
13. Σπειραματοπάθειες.