ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι


Στο μάθημα αυτό διδάσκεται η γενική παθολογική ανατομική. Η γενική παθολογική ανατομική μελετά τις βασικές αντιδράσεις των ιστών και οργάνων στις διάφορες δυσμενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος (αίτια κυτταρικής βλάβης). Η ειδική ή συστηματική παθολογική ανατομική εξετάζει τις συγκεκριμένες αντιδράσεις και τις ιδιαιτερότητες της αντίδρασης κάθε ιστού και οργάνου στους διάφορους βλαπτικούς παράγοντες. Γενικά, στο μάθημα της Παθολογικής Ανατομικής ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις διάφορες νοσολογικές οντότητες του ανθρώπινου οργανισμού: μαθαίνει τα κλινικά συμπτώματα και την παθογένεια, τη μακροσκοπική (δια γυμνού οφθαλμού) και τη μικροσκοπική εικόνα της νόσου, τη διαφορική διάγνωση, τον τρόπο αντιμετώπισης και, τέλος, την πρόγνωση. Επιπλέον, γνωρίζει τις διάφορες μεθόδους στις οποίες βασίζεται η παθολογοανατομική διάγνωση, όπως ιστοχημικές και ανοσοϊστοχημικές τεχνικές, καθώς τεχνικές μοριακής βιολογίας. Επωφελείται, επίσης, από τις διάφορες επιστημονικές ομιλίες, ημερίδες και συνέδρια που διοργανώνονται στο Εργαστήριο με τη συμμετοχή ομιλητών διεθνούς φήμης. Ειδικότερα, στα μαθήματα της Γενικής Παθολογικής Ανατομικής περιλαμβάνονται οι εξής θεματικές ενότητες: Εισαγωγή στην Παθολογική Ανατομική – Μορφολογικές εκδηλώσεις της κυτταρικής βλάβης – Μορφολογικές αλλοιώσεις της εξωκυττάριας ουσίας – Η οξεία φλεγμονώδης αντίδραση – Επούλωση και αναγέννηση – Χρόνια φλεγμονή – Η ανοσολογική αντίδραση – Διαταραχές της άμυνας του οργανισμού – Λοίμωξη – Αρτηριοσκλήρυνση – Θρόμβωση – Εμβολή και έμφρακτο – Διαταραχές της αύξησης και της διαφοροποίησης του κυττάρου – Νεοπλασία – Καρκινογένεση: καρκινογόνοι παράγοντες – Καρκινογένεση: μοριακοί μηχανισμοί – Η διάγνωση του καρκίνου. Οι εργαστηριακές ασκήσεις επικεντρώνονται στην εκμάθηση/επίδειξη των βασικών αρχών προετοιμασίας των ιστών για μικροσκοπική εξέταση: μονιμοποίηση των παρασκευασμάτων, επιλογή ιστολογικών τομών, στάδια επεξεργασίας των ιστών (ιστοκινέττα), λήψη τομών στο μικροτόμο, χρώση τομών με αιματοξυλίνη/ηωσίνη και επικάλυψη αυτών. Επιπλέον, επιδιώκεται εξοικείωση με τις ταχείες βιοψίες.