ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

Α. ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιστορία – Αξιώματα Koch – Σαπρόφυτα και παθογόνα μικρόβια – Ταξινόμηση των μικροοργανισμών
2. Μορφολογική μελέτη του μικροβιακού κυττάρου, Χρωστικές, Χρώσεις, Σχήμα Σχιζομυκήτων
3. Ανατομική κατασκευή του μικροβιακού σώματος – Πολλαπλασιασμός σχιζομυκήτων – Κυτταρικό τοίχωμα, Κυτταρική μεμβράνη, πυρηνοειδές, έλυτρο, σπόροι, βλεφαρίδες, φίμπριες
4. Φυσιολογία των μικροβίων
5. Μεταβολισμός των μικροβίων
6. Γενετική των μικροβίων – Γενετική μηχανική
7. Παράγοντες επιδρώντες βλαπτικά στους μικροοργανισμούς (Φυσικοί παράγοντες–Χημικοί παράγοντες)
8. Χημειοθεραπευτικά – Αντιβιοτικά

Β. ΙΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Ιοί – Γενικές ιδιότητες των ιών – Προέλευση των ιών
2. Μέγεθος των ιών και μέθοδοι μετρήσεως των. Ταξινόμηση των ιών. Ιοί περιέχοντες RNA
3. Ιοί περιέχοντες DNA. Ιοί μη ταξινομηθέντες
4. Καλλιέργεια των ιών
5. Αιμοσυγκόλληση
6. Αναπαραγωγή των ιών εντός των ζώντων κυττάρων
7. Επίδραση φυσικών και χημικών παραγόντων επί των ιών
8. Φαινόμενο παρεμβολής
9. Εργαστηριακή διάγνωση των ιώσεων

Γ. ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ):

1. Σχέσεις ξενιστή – μικροοργανισμού
2. Φυσιολογική μικροβιακή χλωρίδα του ανθρώπου 3. Ανοσία–Φυσική ανοσία
4. Επίκτητη ανοσία
5. Αντιγόνα
6. Αντισώματα–Ανοσοσφαιρίνες
7. Αναγνώριση, κατεργασία και παρουσίαση του αντιγόνου
8. Επιλογή κλώνων
9. Μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας
10. Το σύστημα του συμπληρώματος
11. Ανοσοαιματολογία–Ομάδες αίματος
12. Υπερευαισθησία
13. Ανοσία στις λοιμώξεις
14. Αντιδράσεις αντιγόνου – αντισώματος
15. Τεχνητή Ενεργητική Ανοσία