ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ


Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες οι οποίες κυκλικά ασκούνται στα Εξωτερικά Ιατρεία, στη Νοσηλευτική Μονάδα Μαιευτικής Γυναικολογίας και στα Μαιευτικά Χειρουργεία-Αίθουσα Τοκετών.

Οι φοιτητές παρακολουθούν το καθημερινό κλινικό έργο των παραπάνω τμημάτων, συμμετέχουν στην καθημερινή πρωινή ενημέρωση και επίσκεψη, μελετούν και παρουσιάζουν στην ώρα της επίσκεψης τα ιστορικά και την κλινική πορεία των ασθενών, παρευρίσκονται (κατά ομάδες) υποχρεωτικά στις εξωτερικές εφημερίες της κλινικής παρευρίσκονται στις βιβλιογραφικές ενημερώσεις και τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της κλινικής.