ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Σκοπός του μαθήματος είναι η εκμάθηση των φυσικών σημείων και συμπτωμάτων των νοσημάτων της παθολογίας. Το μάθημα διδάσκεται με κλινική άσκηση κατά ομάδες από 6- 8 φοιτητές στους θαλάμους της κλινικής καθώς και με παραδόσεις από αμφιθεάτρου.

Η ύλη των κλινικών ασκήσεων είναι η ακόλουθη:

1. Βασικές αρχές λήψης ιστορικού,
2. Ζωτικά σημεία,
3. Επισκόπηση – Επίκρουση θώρακα,
4. Ψηλάφηση και Ακρόαση θώρακα,
5. Εξέταση κοιλίας – ήπατος και σπληνός,
6. Εξέταση ασθενών με συμπτώματα από το πεπτικό,
7. Εξέταση μυοσκελετικού συστήματος,
8. Εξέταση καρδιάς,
9. Εξέταση ουροποιητικού συστήματος,
10. Εξέταση νευρικού συστήματος.

Η ύλη των από αμφιθεάτρου παραδόσεων είναι η ακόλουθη:

1. Η εξέταση των ζωτικών σημείων,
2. Αναπνευστικό: επισκόπηση –ψηλάφηση,
3. Αναπνευστικό: επίκρουση – ακρόαση,
4. Συμπτώματα παθήσεων Αναπνευστικού Ι,
5. Συμπτώματα παθήσεων Αναπνευστικού ΙΙ,
6. Παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος που διαγιγνώσκονται με φυσική εξέταση Ι,
7. Παθολογικές καταστάσεις του αναπνευστικού συστήματος που διαγιγνώσκονται με φυσική εξέταση ΙΙ,
8. Πεπτικό –Ήπαρ,
9. Πεπτικό (Βασικά – Συμπτώματα),
10. Κυκλοφορικό Ι,
11. Κυκλοφορικό ΙΙ,
12. Κυκλοφορικό ΙΙΙ,
13. Φυσική εξέταση πεπτικού συστήματος,
14. Κλινική εξέταση του μυοσκελετικού συστήματος,
15. Προσέγγιση του ασθενούς με πρόβλημα από τις αρθρώσεις,
16. Ουροποιητικό σύστημα,
17. Γεννητικό σύστημα,
18. Νευρικό σύστημα: Εξέταση ψυχοδιανοητικής κατάστασης και κρανιακών νεύρων,
19. Νευρικό σύστημα: Εξέταση κινητικού-αισθητικού συστήματος και των ανωτέρων νοητικών λειτουργιών,
20. Λεμφαδένες – Μαστοί,
21. Ιστορικό και το κλινικό σκεπτικό Ι,
22. Ιστορικό και το κλινικό σκεπτικό ΙΙ,
23. Γενική επισκόπηση,
24. Εξέταση αρτηριών, φλεβών και λεμφαγγείων.