ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ


Η διδασκαλία της Κλινικής Σημειολογίας αποσκοπεί στο να δώσει στο φοιτητή του τρίτου έτους μία πρώτη ευκαιρία να γνωρίσει τον πάσχοντα άνθρωπο μέσα στο Νοσοκομειακό περιβάλλον. Ουσιαστικά αποτελεί τον προθάλαμο των κλινικών μαθημάτων, περιέχοντας εισαγωγικές έννοιες παθολογίας, οι οποίες ταυτόχρονα είναι και πολύ βασικές, καθώς πάνω σε αυτές θα οικοδομηθούν οι μετέπειτα γνώσεις ολόκληρης της κλινικής Ιατρικής. Το βασικό αντικείμενο στο οποίο εστιάζει η Κλινική Σημειολογία παραμένει η μεθοδολογία της εξέτασης και διερεύνησης του ασθενούς, με έμφαση στη λήψη σωστού, ολοκληρωμένου ιστορικού. Για το λόγο αυτό γίνεται οριζόντια ανάπτυξη της θεματολογίας κατά συστήματα, έτσι ώστε να περιγράφονται αρχικά με τρόπο γενικό τα συμπτώματα που εμφανίζονται στις παθήσεις των διαφόρων συστημάτων και να ακολουθούν αναφορές στην κλινική εικόνα συχνών, αντιπροσωπευτικών για κάθε σύστημα, παθήσεων. Η πρακτική αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εισάγει το φοιτητή στην αναζήτηση της αιτίας των νοσηρών καταστάσεων, δηλαδή στην κλινική σκέψη, και μέσω αυτής στη διάγνωση. Η από αμφιθεάτρου διδασκαλία ολοκληρώνεται και εμπεδώνεται με εβδομαδιαίες ασκήσεις στο θάλαμο, κατά τις οποίες ο φοιτητής, παράλληλα με την ανακεφαλαίωση και την πρώτη απόπειρα εφαρμογής, επιχειρεί να αποκτήσει μία οικειότητα με τον ασθενή και το περιβάλλον του.

Η ύλη των από αμφιθεάτρου παραδόσεων είναι η εξής:

1. Ιστορικό-Γενικά συμπτώματα και κλινικά δεδομένα- Αλγοριθμική διαγνωστική προσέγγιση,
2. Γενικά συμπτώματα, ζωτικά σημεία και αρτηριακή πίεση,
3. Φυσική εξέταση κοιλιάς και γαστρεντερικού,
4. Φυσική εξέταση και κλινικές εκδηλώσεις παθήσεων πεπτικού,
5. Εκδηλώσεις και Φυσική εξέταση αναπνευστικού,
6. Φυσική εξέταση αναπνευστικού,
7. Παθήσεις αναπνευστικού,
8. Φυσική εξέταση κυκλοφορικού,
9. Παθήσεις κυκλοφορικού,
10. Νοσήματα με αιμορραγικές ή θρομβωτικές εκδηλώσεις (κλινικά σημεία),
11. Κλινικές εκδηλώσεις παθήσεων αίματος,
12. Φυσική εξέταση και κλινικά ευρήματα ενδοκρινικών παθήσεων,
13. Κλινικές εκδηλώσεις ενδοκρινικών παθήσεων,
14. Φυσική εξέταση και παθήσεις ουροποιητικού,
15. Ρευματικές παθήσεις (φυσικά ευρήματα και εξέταση),
16. Ρευματικές παθήσεις,
17. Παθήσεις αίματος,
18. Φυσική ευρήματα αιμορραγικών/θρομβωτικών εκδηλώσεων.

Η ύλη της κλινικής άσκησης στο θάλαμο είναι η εξής:

1. Ιστορικό – Κλινική προσέγγιση ασθενούς – Ζωτικά σημεία και αρτηριακή πίεση,
2. Φυσική εξέταση κοιλιάς και γαστρεντερικού,
3. Φυσική εξέταση αναπνευστικού (α΄ μέρος),
4. Φυσική εξέταση αναπνευστικού (β΄ μέρος),
5. Φυσική εξέταση κυκλοφορικού,
6. Ψηλάφηση σπληνός και λεμφαδένων,
7. Φυσική εξέταση και κλινικά ευρήματα ενδοκρινικών παθήσεων,
8. Φυσική εξέταση ουροποιητικού,
9. Φυσική εξέταση των αρθρώσεων,
10. Φυσική ευρήματα αιμορραγικών/θρομβωτικών εκδηλώσεων.