ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1. Βασικές αρχές χημειοθεραπείας,
2. Απώτερες και πρώιμες παρενέργειες χημειοθεραπείας,
3. Αυξητικοί παράγοντες,
4. Μετάσταση-Αγγειογένεση,
5. Φαρμακευτική αντίσταση,
6. Σχεδιασμός κλινικών μελετών φάσης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ,
7. Βασικές αρχές ορμονοθεραπείας,
8. Κινητική όγκων,
9. Καρκίνος μαστού,
10. Καρκίνος παχέος εντέρου,
11. Νεοπλασίες ανώτερου πεπτικού,
12. Γυναικολογικός καρκίνος,
13. Στοχευμένες θεραπείες.