ΚΑΡΔΙΟΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ


Η Καρδιοθωρακοχειρουργική περιλαμβάνει τη διάγνωση και θεραπεία των συγγενών και επίκτητων παθήσεων της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων (ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο, κατιούσα θωρακική αορτή).

Περιλαμβάνει επίσης τη μελέτη της φυσικής εξέλιξης των καρδιοπαθειών ως και των παθήσεων της αορτής καθώς και τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνου.