ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ


Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) εξακολουθεί να είναι ένα απλό, προσιτό και πολύτιμο διαγνωστικό μέσο.

Ο σκοπός του μαθήματος του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος περιλαμβάνει:

1) Την κατανόηση των βασικών αρχών του ηλεκτροκαρδιογραφήματος και την εξοικείωση με τους φυσιολογικούς τύπους και παραλλαγές του ΗΚΓ που παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό,
2) Την κατανόηση των παθολογικών τύπων του ΗΚΓ και παραλλαγών αυτών που παρατηρούνται στα διάφορα καρδιαγγειακά νοσήματα,
3) Την εκπαίδευση στην αναγνώριση και διάγνωση των κυριοτέρων διαταραχών του καρδιακού ρυθμού και της αγωγιμότητας,
4) Την εκπαίδευση στην αναγνώριση και διάγνωση των ευρημάτων ισχαιμίας του μυοκαρδίου – εμφράγματος στο ΗΚΓ,
5) Την εκπαίδευση στην συστηματική προσέγγιση του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος για την ακριβή και αποτελεσματική λήψη απόφασης στα επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα,
6) Την ανάπτυξη ερμηνείας ΗΚΓ στην διαφοροδιάγνωση καρδιολογικών προβλημάτων καθώς και ερμηνείας «δυσανάγνωστων» ΗΚΓμάτων ή ΗΚΓ «διλημμάτων».
Ο τρόπος εκπαίδευσης στο μάθημα του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος περιλαμβάνει:
1) Την παρακολούθηση από αμφιθεάτρου μαθημάτων με σκοπό την ανάπτυξη των βασικών αρχών του ΗΚΓ, των φυσιολογικών και παθολογικών παραλλαγών του,
2) Την ερμηνεία ΗΚΓ από ασθενείς της Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής στα πλαίσια της ιατρικής επίσκεψης,
3) Την εξάσκηση στην λήψη Ηλεκτροκαρδιογραφήματος,
4) Την παρακολούθηση μαθημάτων «σεμιναριακού» χαρακτήρα όπου παρουσιάζονται περιστατικά με ενδιαφέροντα ΗΚΓ καθώς και η συνολική διαγνωστική προσέγγιση του ΗΚΓ στην κλινική πράξη,
5) Την ερμηνεία ΗΚΓ από ασθενείς των επειγόντων περιστατικών με οξύ καρδιολογικό πρόβλημα στα πλαίσια της ενεργούς εφημερίας,
6) Την εξάσκηση σε ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής που αφορούν διαφοροδιαγνωστικά ΗΚΓ προβλήματα.