ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ


Η «Εμβιομηχανική» ορίζεται ως η επιστήμη δια της οποίας εφαρμόζοντας αρχές και μεθόδους της μηχανικής, της φυσικής, της χημείας, των μαθηματικών καθώς και της τεχνολογίας στην βιολογία και την ιατρική, οι επιστήμονες προσπαθούν να ερμηνεύσουν αλλά και να βελτιώσουν, ποιοτικά και ποσοτικά, την συμπεριφορά των έμβιων οργανισμών.

Το ερευνητικό πεδίο της «Εμβιομηχανικής» περιλαμβάνει την μηχανική των βιολογικών συστημάτων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη οργάνων μετρήσεως, την βίοϊατρική απεικόνιση ανθρωπίνων οργάνων με μοντέλα, τον σχεδιασμό τεχνητών αρθρώσεων, την συμπεριφορά του τεχνητού νεφρού, την συμπεριφορά της τεχνητής καρδιάς, την ανάλυση των βηματισμών, την συμβατότητα των βιοϋλικών, κλπ.

Επίσης, στο αντικείμενο της «Εμβιομηχανικής» περιλαμβάνεται και η κατασκευή μικροσκοπικών συστημάτων, με σύνθετη λειτουργικότητα, για τον έλεγχο της λειτουργίας των ανθρωπίνων οργάνων. Γενικά, στο αντικείμενο της «Εμβιομηχανικής» περιλαμβάνεται η περιγραφή, ο τρόπος κατασκευής και ή ερμηνείας μοντέλων όπως:
1) Μοντέλα ροής στις αρτηρίες, τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή αγγεία. Η μελέτη της ροής γίνεται βάσει των γενικών αρχών της ρευστομηχανικής.
2) Μοντέλα για την μελέτη της στένωσης των αρτηριών και των αλλοιώσεων στο αρτηριακό σύστημα, με την βοήθεια της ρευστομηχανικής και της αιμορεολογίας.
3) Συστήματα αυτόματης ή ευφυούς διαχείρισης και παροχής φαρμάκων.
4) Προσθετικής, τεχνητών οργάνων και συσκευών διέγερσης καθώς και συστημάτων μικροχειρουργικής.
5) Μηχανική της τεχνητής καρδιάς.
6) Μηχανική του τεχνητού νεφρού.
7) Συστήματα αυτόματης διάγνωσης και ανάλυσης.
8) Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου του ασθενούς.
9) Με ορισμένες ασκήσεις και εφαρμογές στη συνήθη πρακτική γίνεται η ολοκλήρωση του μαθήματος της «Εμβιομηχανικής».
Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι το εξής:
1ο Μάθημα: Εισαγωγή,
2ο Μάθημα: Γενικές αρχές της ρευστομηχανικής για τη μελέτη της ροής στις αρτηρίες και τα αρτηριδία και τα τριχοειδή αγγεία,
3ο Μάθημα: Αιμορρεολογία, στένωση των αρτηριών και αλλοιώσεις στο αρτηριακό σύστημα,
4ο Μάθημα: Μηχανική της καρδιάς,
5ο Μάθημα: Κινητική χημικών ουσιών και φαρμακοκινητική σε διάφορους ιστούς και όργανα,
6ο Μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη των φίλτρων τηςαιμοκάθαρσης,
7ο Μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής για την μελέτη της καρκινογένεσης,
8ο Μάθημα: Εφαρμογή της θερμοδυναμικής ,
9ο Μάθημα: Βασικές αρχές της νανομηχανικής,
10ο Μάθημα: Ασκήσεις και εφαρμογές εις την συνήθη πρακτική,
11ο Μάθημα: Ασκήσεις και εφαρμογές στην συνήθη πρακτική.