ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ


Το μάθημα προσπαθεί να βοηθήσει τους μελλοντικούς γιατρούς να μεταδίδουν με αποτελεσματικότερο τρόπο στους συναδέλφους τους, στους μαθητές τους και στο κοινό τις γνώσεις τους, την εμπειρία τους ή τα συμπεράσματα των επιστημονικών αναζητήσεων ή ερευνών τους.

Στα μαθήματα συζητούνται, εκτός από τρόπους κινητοποίησης και ενεργού συμμετοχής του ακροατηρίου, τρόποι προετοιμασίας εποπτικού υλικού, καθώς και μέθοδοι διδασκαλίας κατάλληλοι για το μέγεθος και τη φύση της τάξης, διαφορετικά συστήματα εκπαίδευσης.

Επίσης γίνεται αναφορά στην ιστορία της ιατρικής εκπαίδευσης και στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.