ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ


Το μάθημα περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:

1. Περί ιστών και κυττάρων (Κυτταρικός κύκλος και καρκίνος,
2. Μοριακοί μηχανισμοί επέκτασης και μετάστασης των καρκινωμάτων,
3. Ογκογονίδια,
4. Δρόμοι μεταγωγής διακυτταρικών σημάτων και καρκινογένεση,
5. Απόπτωση, Διδακτικός στόχος: Εξοικείωση των φοιτητών με ορισμένες πτυχές της βιοχημικής (μοριακής) βάσης του καρκίνου, ως παραδείγματος νόσου με σύνθετη παθοφυσιολογία.