ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ


Το περιεχόμενο του μαθήματος έχει ως εξής:

1) Εισαγωγή στη θεωρία των νευρωνικών δικτύων,
2) Νευροφυσιολογία,
3) Μεμονωμένα νευρωνικά δίκτυα,
4) Δίκτυα με εξωτερικές συνδέσεις,
5) Νευρωνικά δίκτυα με χημικούς δείκτες,
6) Εμφάνιση κυκλικών ρυθμών σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα,
7) Προκλητά δυναμικά σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα,
8) Νευρωνικό μοντέλο για τον α – ρυθμό.