ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΙΙ


Το περιεχόμενο του μαθήματος διαρθρώνεται ως εξής:

1. Μεταβολικές στρατηγικές.
2. Γλυκόλυση, γλυκονεογένεση και οδός των φωσφορικών πεντοζών.
3. Κύκλος του τρικαρβοξυλικού οξέος.
4. Μεταφορά ηλεκτρονίων και οξειδωτική φωσφορυλίωση.
5. Μεταβολισμός των ολιγοσακχαριτών και των πολυσακχαριτών.
6. Μεταβολισμός των λιπαρών οξέων.
7. Βιοσύνθεση των λιπιδίων των μεμβρανών.
8. Μεταβολισμός της χοληστερόλης.
9. Βιοσύνθεση αμινοξέων και καθήλωση αζώτου από φυτά και μικροοργανισμούς.
10. Μεταβολισμός των αμινοξέων στα σπονδυλωτά.
11. Δομή και μεταβολισμός νουκλεοτιδίων.
12. Ενοποίηση του μεταβολισμού με τη δράση των ορμονών.
13. Δομή των νουκλεϊνικών οξέων και των νουκλεοπρωτεϊνών.
14. Αντιγραφή, επιδιόρθωση και ανασυνδυασμός του DNA.
15. Χειρισμός του DNA και εφαρμογές του.
16. Σύνθεση και επεξεργασία του RNA.
17. Σύνθεση, στόχευση και ανακύκλωση πρωτεϊνών.
18. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους προκαρυωτικούς οργανισμούς.
19. Ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
20. Ορμόνες του φύλου.
21. Κυτταροκίνες
22. Ιοί.