ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι


Αφορά στη μελέτη και γνώση του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένα γνωστικό αντικείμενο σε άμεση σύνδεση με τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα της ιατρικής αφού κάποτε η έννοια της Ανατομίας τα περιελάμβανε. Διδάσκεται στο αμφιθέατρο της Ιατρικής (Δραγάνα) και στο Εργαστήριο Ανατομίας.

Στην ύλη του μαθήματος περιέχονται:

α) Γενικό Μέρος: από το κύτταρο στα συστήματα, γενικές γνώσεις,
β) Οστεολογία,
γ) Μυολογία,
δ) Συνδεσμολογία.
Διεξάγονται και υποχρεωτικά Εργαστήρια σε αίθουσα του Εργαστηρίου Ανατομίας που περιλαμβάνουν:
α) Οστά ωμικής ζώνης (κλείδα, ωμοπλάτη),
β) Οστά άνω άκρου,
γ) Οστά σπονδυλικής στήλης, θώρακα,
δ) Οστά λεκάνης,
ε) Οστά κάτω άκρου,
στ)Κρανίο (εγκεφαλικό και προσωπικό),
ζ) Συνδεσμολογία: ώμος, αγκώνας, ισχίο, γόνατο.
Το μεγαλύτερο μέρος των εργαστηρίων γίνεται σε πτωματικό υλικό.