ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η ολοκληρωμένη παρουσίαση της τρέχουσας γνώσης πάνω στην Αιματολογία σε κλινικό, εργαστηριακό αλλά και ερευνητικό επίπεδο, προκειμένου να χορηγηθούν τα επαρκή εφόδια για σωστή άσκηση της σύγχρονης Ιατρικής. Η κατανόηση και ερμηνεία των βασικών κλινικοεργαστηριακών ευρημάτων στα αιματολογικά νοσήματα καθώς και η γνωριμία με τους βασικούς παθογενετικούς μηχανισμούς των αιματολογικών νοσημάτων σε κυτταρικό και μοριακό επίπεδο αποτελούν τον άξονα των μαθημάτων.

Το περιεχόμενο είναι το εξής:

1) Λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση του αιματολογικού ασθενούς,
2) Αιμοδιάγραμμα, επίχρισμα αίματος, εξέταση μυελού των οστών
3) Κύτταρα του περιφερικού αίματος,
4) Διαγνωστική προσέγγιση αναιμιών,
5) Διαφορική διάγνωση αναιμιών,
6) Αιμοποίηση,
7) Σιδηροπενική και μεγαλοβλαστική αναιμία,
8) Θαλασσαιμίες–δρεπανοκυτταρική αναιμία,
9) Αναιμία χρόνιας νόσου,
10) Αιμολυτικές αναιμίες
11) Διαφορική διάγνωση αναιμιών ΙΙ,
12) Διαγνωστικές μέθοδοι στην Αιματολογία,
13) Απλαστική αναιμία και μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο,
14) Ο ανοσοκατεσταλμένος ασθενής,
15) Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα,
16) Οξείες λευχαιμίες,
17) Χρόνιες Λευχαιμίες,
18) Οξείες Λευχαιμίες ΙΙ – Αρχές Χημειοθεραπείας,
19) Λεμφοποίηση – Διερεύνηση Λευκοκυττάρωσης και Λευκοπενίας,
20) Χρόνιες Λευχαιμίες ΙΙ,
21) Θρομβοπενία,
22) Διαφορική διάγνωση λεμφαδενοπάθειας, Διαφορική διάγνωση Θρομβοπενίας και, Θρομβοκυττάρωσης,
23) Ομάδες αίματος, Μετάγγιση αίματος και παραγώγων στην πράξη,
24) Λεμφώματα Ι,
25) Λεμφώματα ΙΙ,
26) Εργαστηριακή διερεύνηση Διαφορική διάγνωση διαταραχών της πήξης,
27) Πολλαπλούν μυέλωμα Νόσος του Waldenström,
28) Κληρονομικές διαταραχές της πήξης,
29) Διαφορική διάγνωση κυτταροπενιών Ι,
30) Ανοσοκατασταλμένος ασθενής, Μεταμόσχευση στελεχιαίων αιμοποιητικών κυττάρων,
31) Διαγνωστικές μέθοδοι στην Αιματολογία.