Ορθή Επανάληψη – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος και πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – εκλογές ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ Τμήματος Ιατρικής

Χορήγηση Βεβαίωσης Περάτωσης


ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΜΠΤΗ 17-10-2019 ΚΑΙ ΩΡΕΣ  11.00.π.μ. -13.00 μ.μ. ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

 

Α) ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ή

Β)ME ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Ή

Γ)ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ EMAIL KAI ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.

Χορήγηση Κωδικών Πρόσβασης σε Πρωτοετείς Φοιτητές


ΟΙ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20  ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ 10-10-2019 (μετά τις 11.00 π.μ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Α) ΜΕ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Ή

Β)ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:

α) ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΚΕΠ (ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ)

β) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

 

ΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΤΕ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΙΤΕ ΣΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤAI ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ.

 

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)

6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης

Περιοχή Δραγάνα

68131 Αλεξανδρούπολη

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 2019 ΜΕ ΑΔΑ

Προκήρυξη μιας θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου στην Πανεπιστημιακή Αιματολογική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκκήρυξη θέσης Ακαδημαϊκού Υποτρόφου – Αιματολογική.pdf-2

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης


Προκήρυξη – διδακτικό προσωπικό ΙΔΟΧ 2019-2020.pdf-2