Ανανέωση εγγραφής υποψηφίων διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021


Ανακοίνωση

Καλούνται  οι υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος Ιατρικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης εγγραφής ηλεκτρονικά στο protocol@med.duth.gr ή στο sterzaki@admin.duth.gr  έως και  τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έγιναν δεκτοί πριν και μετά τη δημοσίευση του ν.4485/2017.

Πληροφορίες

Τερζάκη Σταυρούλα

Τηλ.: 2551030931

email: sterzaki@admin.duth.gr

 

Αίτηση Ανανέωσης Εγγραφής Υποψηφίων Διδακτόρων

 

Πρόσκληση ΕΣ στην αριθμ. 3/2-02-2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο “Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα” (ΑΡΡ:14679)


Πρόσκληση Χειρουργική Καρδιάς -Θώρακα.pdf-1

Πρόσκληση του ΕΣ στην αριθμ.2/2 Οκτωβρίου 2020 συνεδρίαση για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Τομέα Χειρουργικής, στο γνωστικό αντικείμενο “Αγγειοχειρουργική” (ΑΡΡ:15489)


Πρόσκληση ΕΣ ΑγγειοχειρουργικήΠρόσκληση ΕΣ Αγγειοχειρουργική