Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών για τα ακαδημαϊκά έτη 2023-2024 και 2024-2025 από τα κληροδοτήματα Ν. ή Ε. ΜΙΚΡΟΥΛΑΚΗ του Ψ.Ν.Α.Δρομοκαΐτειου


9ΝΑΥ469Η27-Ρ6Θ.pdf