Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για την αξιολόγηση του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, στο γνωστικό αντικείμενο “Εντατική Θεραπεία” (ΑΡΡ 35159)


ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής – ΑΡΡ 35159