Διαπιστωτική πράξη εκλογής εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ, από 01/01/2024 έως 31/12/2024


διαπιστωτική πράξη – εκπρόσωποι φοιτητών, Συνέλευση ΤΙ 2024