Δικαιολογητικά εγγραφής αθλητών ακαδημαϊκού έτους 2023-24


Παρακαλούνται οι εισακτέοι ΑΘΛΗΤΕΣ του Τμήματος Ιατρικής του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 να αποστείλουν στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά είτε με συστημένο ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ) ή οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) είτε να τα καταθέσουν με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Γραμματεία του Τμήματος και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας μέχρι 22/11/2023:

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση)
  2. Πιστοποιητικό γέννησης (χωρίς επικύρωση)
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ (χωρίς επικύρωση)
  4. Μια φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (ασπρόμαυρη ή έγχρωμη)
  5. Υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι ο φοιτητής δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας.
  6. Βεβαίωση διαγραφής (σε περίπτωση εγγραφής σε άλλο Τμήμα στο παρελθόν)

Ταχ. Δ/νση:
Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης -Μάκρης
Περιοχή Δραγάνα
68131 Αλεξανδρούπολη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Ρέστα Στέλλα – Κατερίνα
Τηλ. : 2551030912
E-mail : sresta@admin.duth.gr