Ανασυγκρότηση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


ανασυγκρότηση ΟΔΕ για εκπρ. φοιτ. στη Συνελ. ΤΙ