Ανανέωση της σύμβασης της Αίγλης Δαφνή ως ακαδημαϊκής υποτρόφου στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας του Ανθρώπου και Ασφαλιστικής Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


ανανέωση ακαδ. υποτρόφου – Αίγλη Δάφνη