Πληροφοριακό Υλικό για τη Δράση “ΣΠΟΥΔΑ…ΖΩ” της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Η Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Ένταξης – ΓΕΦΥΡΑ, με έδρα την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υλοποιεί τη δράση «σπουδά…ΖΩ» που αποτελεί την παροχή διατακτικών σίτισης αξίας διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €), εφάπαξ, σε κάθε προπτυχιακό πρωτοετή φοιτητή – φοιτήτρια του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, μέλος οικογένειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την δράση και την υποβολή των αιτήσεων ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.gefyra.com.gr/drasi/parohi-diataktikon-sitisis-se-proptyhiakoys-protoeteis-foitites-foititries-toy-akadimaikoy-0

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 10/11/2023.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΠΟΥΔΑΖΩ 2023-2024
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΖΩ 2023-2024
ΔΟΜΗ ΓΕΦΥΡΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ