Συμπληρωματική Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, νέα προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων)


  Συμπληρωματική προκήρυξη