Συγκρότηση Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ


συγκρότηση ΟΔΕ_ ανάδειξη φοιτητών Συν ΤΙ ΔΠΘ