Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης προπτυχιακών φοιτητών Α΄ Έτους για το Ακαδ. Έτος 2023-24 όλων των Τμημάτων στην πόλη της Αλεξ/πολης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Α΄ΕΤΟΥΣ 2023-24

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΕΜ