Χορήγηση κωδικών πρόσβασης και πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας σε πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την κατηγορία Αλλοδαπών -Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε.


Χορήγηση κωδικών πρόσβασης και πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας σε πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την κατηγορία Αλλοδαπών -Αλλογενών και Αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε.

 Χορήγηση κωδικών πρόσβασης

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εγγράφηκαν με την παραπάνω κατηγορία του Τμήματος Ιατρικής του Δ.Π.Θ. του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024  έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης και το πιστοποιητικό φοιτητικής ιδιότητας από σήμερα 18-10-2023 σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία :

α) είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία του Τμήματος στο Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

β) είτε υποβάλλοντας ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση θεωρημένη αίτηση από ΚΕΠ για τη γνησιότητα της υπογραφής (η αίτηση επισυνάπτεται) και οι  κωδικοί θα αποστέλλονται είτε σε ηλεκτρονική είτε σε ταχυδρομική διεύθυνση που θα μας αναγράφετε στην αίτηση.

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΚΩΔΙΚΟΥΣ

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης
Περιοχή Δραγάνα
68131 Αλεξανδρούπολη