ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2023-2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2023-2024

Σύμφωνα με τροποποίηση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών ισχύουν τα παρακάτω για τα επιλεγόμενα μαθήματα για τους φοιτητές που εισέρχονται από το ακαδ. έτος 2023-2024

– Τα επιλεγόμενα μαθήματα διακρίνονται στα μαθήματα της Ομάδας Α και τα μαθήματα της Ομάδας Β

– Οι φοιτητές- τριες μπορούν να παρακολουθήσουν όσα επιλεγόμενα μαθήματα επιθυμούν αλλά στο τελικό βαθμό υπολογίζονται 14 (4 από τα μαθήματα της Ομάδας Α και 10 από τα μαθήματα  της Ομάδας Β). Το ίδιο όριο (14) ισχύει και για τα βιβλία που χορηγούνται από το σύστημα Εύδοξος.

– H επιλογή από το παρόν ακαδ. έτος για τους πρωτοετείς φοιτητές -τριες μπορεί να γίνεται από το σύνολο των επιλεγομένων μαθημάτων αρκεί να είναι μάθημα του που ανήκει στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο ανάλογα με το εξάμηνο φοίτησης και να μην συμπίπτουν οι ώρες με άλλες ώρες μαθημάτων του έτους.

– Ανατρέξτε στον επικαιροποιημένο οδηγό σπουδών 2023-2024. Εκεί θα βρείτε τις ομάδες και τα εξάμηνα. Στη διάρθρωση του προγράμματος των μαθημάτων ανά εξάμηνο αναφέρεται πόσα επιλεγόμενα πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξετε ανά εξάμηνο ώστε να είναι πλήρης ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων του εξαμήνου (πχ στο α εξάμηνο πρέπει να επιλέξετε υποχρεωτικά ένα επιλεγόμενο είτε της ομάδας Α είτε της ομάδας Β που να διδάσκεται στο χειμερινό εξάμηνο).

– Στον προηγούμενο οδηγό μπορείτε να δείτε την παλαιά κατανομή των επιλεγομένων στα έτη / εξάμηνα. Καθώς είναι η πρώτη φάση εφαρμογής του νέου συστήματος συστήνεται, εφόσον επιλεγεί μάθημα μεγαλύτερου έτους, να προηγηθεί ενημέρωση του/της διδάσκοντα.

Γραμματεία Τ.Ι.