*** Δικαιολογητικά για τη λήψη της Βεβαίωσης Περάτωσης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023


Τα δικαιολογητικά για τη λήψη της Βεβαίωσης Περάτωσης της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 του Τμήματος Ιατρικής θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία Φοιτητικών Θεμάτων από 09-10-2023 έως 15-10-2023 και είναι τα παρακάτω:

  1. Αίτηση (επισυνάπτεται)
  2. Έγγραφο από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιατρικής που να διαβεβαιώνει ότι δεν οφείλετε κάποιο σύγγραμμα ( medical@lib.duth.gr )
  3. Βιβλιάριο σπουδών
  4. Ακαδημαϊκή ταυτότητα (πάσο)
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  6. Κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30 €) για την έκδοση του πτυχίου σε πάπυρο (προαιρετικά) στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Δ.Π.Θ.   GR88 0172 3530 0053 5304 5938 717 (Τράπεζα Πειραιώς)

Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται η αιτιολογία (έκδοση μεμβράνης πτυχίου – Ορκωμοσία Νοέμβριος 2023) και το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/ριας. Προσκόμιση της απόδειξης

Οι φοιτητές μπορούν να  προσκομίσουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία και δια ζώσης.

Όλοι οι υποψήφιοι πτυχιούχοι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα από 16/10/2023 έως και 19/10/2023  θα πρέπει να εισέλθουν στη σελίδα https://students.duth.gr με τον ιδρυματικό τους λογαριασμό και να αιτηθούν τη βεβαίωση περάτωσης από τις Αιτήσεις (Σε άλλη περίπτωση ΔΕΝ θα μπορούν να την παραλάβουν).

Oι υποψήφιοι πτυχιούχοι της περιόδου Σεπτεμβρίου 2023 θα μπορούν να κατεβάσουν τη Βεβαίωση Περάτωσης ψηφιακά υπογεγραμμένη από τη σελίδα https://students.duth.gr από την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 9.00 π.μ.

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ρέστα Στέλλα-Κατερίνα

2551030912

sresta@admin.duth.gr

Ταχ. Δ/νση:

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.
(Γραφείο Φοιτητικών Θεμάτων)
6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης-Μάκρης
Περιοχή Δραγάνα
68131 Αλεξανδρούπολη