Αποστολή καταστάσεων επιτυχόντων από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για τις εγγραφές.


2023-10-05-111623- Αποστολή επιτυχόντων περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές για εγγρ.pdf

Συν1_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΓΕΛ 2023 ΜΕ ΑΔΑ – 60ΚΝ46ΝΚΠΔ-8Μ6

Συν2_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΕΠΑΛ 2023 ΜΕ ΑΔΑ