Παράταση για την υποβολή αίτησης σίτισης από φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Β΄έτος έως και επί πτυχίω


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα δείτε την ανακοίνωση για την παράταση υποβολής αιτήσεων σίτισης από φοιτητές/τριες που φοιτούν στο Β΄έτος έως και επί πτυχίω

LINK