Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης στέγασης των φοιτητών/τριών του ΔΠΘ που φοιτούν στο Α΄έτος


Υπερσύνδεσμος:
Αιτήσεις στέγασης Α΄ετών