Ανακοίνωση για την υποβολή αίτησης σίτισης από τους/τις φοιτητές/τριες του ΔΠΘ που φοιτούν στο Α’ έτος


Υπερσύνδεσμος :
Αιτήσεις σίτισης Α΄ετών