Ανανέωση της σύμβασης του Ιωάννη Καραπατσά ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην ΩΡΛ Κλινική, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


ανανέωση σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου – Καραπατσάς