Ανανέωση της σύμβασης του Αριστείδη Γιωτάκη ως ακαδημαϊκού υποτρόφου στην ΩΡΛ Κλινική, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024


ανανέωση σύμβασης ακαδημαϊκού υποτρόφου – Γιωτάκης